rububiyet sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte rububiyet kelimesinin manası:

 1. Cenab-I Hakk'ın her zaman her yerde her mahluka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve malikiyyeti ve besleyiciliği keyfiyyeti.

rububiyet ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • esmaül hüsna: Allah’ın isimleri. Cenab-ı Hakk’ın güzel isim ve sıfatları. Aşağıdaki fıkrada Esma-i Hüsna’dan bazıları zikrediliyor:(… Hem alakadar olduğun ve perişaniyetlerinden müteessir olduğun; senin bir nevi hanen ve içindeki mevcudat, senin o hanenin ünsiyetli levazımatı ve sevimli müzeyyenatı hükmünde olan dünyayı ve içindeki mahlukatı kemal-i hikmet ile tanzim ve tedbir ve terbiye eden Zatın, Hakim ismine ve Devamını Oku

 • fakrı mutlak: Mutlak fakirlik. Mü’min bir kulun Cenab-ı Hakka karşı mutlak muhtaç halde olduğunu bilişi. Nihayetsiz muhtaç olduğu Allaha (C.C.) ve emirlerine tam teslimiyyetle sığınması haleti. (Osmanlıca’da yazılışı: fakr-ı mutlak) Devamını Oku

 • alibi: Suç işlendiği anda zanlının başka yerde bulunduğunu ispat etmesi Abd, dili özür, mazeret. Devamını Oku

 • inamatı külliye: Bütün in’amlar. Cenab-ı Hakk’ın mahlukata, hususan insanlara hadsiz nimetler ihsan etmesi. (Osmanlıca’da yazılışı: in’amat-ı külliye) Devamını Oku

 • mahbubiyyet: Sevilen olmak. Mahbub olmaklık. Sevilecek halde bulunuş. (Cenab-ı Hakk’ın kullarını her çeşit nimetler ile besleyip yetiştirmesi ve ihtiyaçlarına cevap vermesi; onları sevdiğini ve mahbubiyyetini gösteriyor.) Devamını Oku

 • kelimullah: “Cenab-ı Hakk’ın hitab eylediği zat” (mealindedir). Hazret-i Musa’nın (A.S.) bir ünvanıdır. Çünkü O, Tur-u Sina’da Cenab-ı Hakk’ın kelamını, hitabını duymak mazhariyetine erişmiştir. Devamını Oku

 • adalet: Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetme, doğruluk, türe Örnek: Devletin temel amaç ve görevleri … kişinin temel hak ve hürriyetlerini sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya … çalışmaktır. Anayasa Bu işi uygulayan, yerine getiren devlet kuruluşları. Devamını Oku

 • kerameti kevniye: Kudret-I Rabbaniyenin ihsanı ile letafet kesbedip havada uçmak, uzun yolu kısa zamanda gitmek, bir mü’minin bir sıkıntısı halinde Cenab-ı Hakk’a dua edip ind-i İlahide makbul bir zattan yardım istemekle, o zatın, izn-i İlahi ile o muztar kimsenin imdadına yetişmesi, kale gibi muhkem bir yerde üzerinden kilitli muhkem bir hücresinde hapis olan bir zatın, orada ibadet Devamını Oku

 • ilahı: Cenab-I Hak ile alakalı, Allah’a dair. Cenab-ı Hakk’a aid ve müteallik. (Osmanlıca’da yazılışı: ilahî) Devamını Oku

 • adaleti mahza: Adaletin tam hakikisi, tam adalet. (Adalet-i mahza ile adalet-i izafiyenin izahı şudur ki: $ ayetin mana-yı işarisi ile : Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi ibtal edilmez. Bir fert dahi umumun selameti için feda edilemez. Cenab-ı Hakkın nazar-ı merhametinde hak, haktır. Küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük büyük için iptal edilemez. Bir cemaatin selameti için bir Devamını Oku

 • adaleti mahza: Adaletin tam hakikisi, tam adalet. (Adalet-i mahza ile adalet-i izafiyenin izahı şudur ki: $ ayetin mana-yı işarisi ile : Bir masumun hakkı, bütün halk için dahi ibtal edilmez. Bir fert dahi umumun selameti için feda edilemez. Cenab-ı Hakkın nazar-ı merhametinde hak, haktır. Küçüğüne büyüğüne bakılmaz. Küçük büyük için iptal edilemez. Bir cemaatin selameti için bir Devamını Oku

 • azze ve celle: Aziz ve Celal olsun, oldu… (mealinde, Cenab-ı Hakkın isminden sonra hürmet maksadı ile söylenir.) Devamını Oku

 • nafakai iddet: Fık: Kadının iddeti içinde muhtaç olduğu nafaka. Koca, boşadığı karısını iddeti bitinceye kadar infakla mükellef olduğu için bu müddet zarfındaki nafaka hakkında bu tabir meydana gelmiştir. (Osmanlıca’da yazılışı: nafaka-i iddet) Devamını Oku

 • sıfatı selbiye: Cenab-I Hakk’ın vahdaniyet, kıdem, beka, kıyam-ı binefsihi, muhalefetün-lilhavadis gibi sıfatlarıdır. Manalarında nefiy olduğu için “Selbi” denir. Mesela: Vahdaniyet, çokluğun; kıdem, faniliğin nefyi olduğu gibi. (Bak: Sıfat-ı zatiye) (Osmanlıca’da yazılışı: sıfât-ı selbiye) Devamını Oku

 • anılma hakkı: Bulgu iyesi adının, her zaman ve her yerde anılmasını zorunlu kılan yasalara bağlı kişi hakkı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar