ruh durumu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ruh durumu kelimesinin manası:

 1. Kimi zaman kısa, kimi zaman uzun süren duygusal koşul ya da tutum.

ruh durumu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • long 1: Uzun: a long corridor uzun bir koridor. a long table uzun bir masa. uzun, uzun süren: What a long speech! Ne uzun bir konuşŸma! çok, uzun zaman: The meeting won´t last long. Toplantı uzun sürmez. She left here long ago. Buradan çok zaman önce gitti. Devamını Oku

 • ara sıra: Seyrek olarak, zaman zaman, arada bir, arada sırada, bazen, bazı bazı, kimi vakit, kimi zaman Örnek: Harabeyi dolaşırken ara sıra perişan kalabalıklara rast geliyoruz. F. R. Atay Devamını Oku

 • yarıkatılımlı üstlence: Bir gözlemde gözlemcinin gözlediği olay ya da duruma kimi zaman katılıp kimi zaman gözlemci konumunu koruduğu değişken üstlence. bkz. katılımlı gözlem. Devamını Oku

 • ruh hastası: Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat. Yalnızca karakter yönünden olağandışı kararsızlık içinde bulunan kimse. 2-Topluma karşı olumsuz bir tutum içinde bulunan ve başkalarına düşmanlık duyguları besleyen kimselere verilen genel Devamını Oku

 • bulunma durumu: İsim soylu bir sözün taşıdığı kavramda bulunuş bildiren, -da / -de, – ta / -te ekleri ile kurulan durum, kalma durumu, lokatif: okulda, evde, sokakta, işte vb. Fiilin gösterdiği oluş Devamını Oku

 • years: Yıllar, uzun zaman; iler yaşŸ, büyük yaşŸ; zaman için kullanılan genel terim (geçmişŸ, şŸimdiki ve gelecek zaman); zamanın belirli bir dönemi Devamını Oku

 • betimsel derecelendirme ölçeği: İçlerinden birinin imlenmesiyle kimi kişisel özelliklerin anlaşılmasına olanak sağlayan birtakım betimsel söz dizilerinden oluşan dereceleme ölçeği. (“İşine zamanında gelir; zaman zaman geç kalır; geç kalmasını her zaman bir özüre bağlar; inandırıcı olmayan nedenlerle geç gelir.” gibi.) Devamını Oku

 • seviye: Düzey Örnek: Eski güzel sakalını bile birkaç günlük uzunca bir tıraş seviyesine indirmiştir. R. N. Güntekin Türüne göre kimi zaman damarlarının sıklık ve paralellik düzeyinden doğan güzelliği ile, kimi zaman üzerindeki figürlerin düzgünlüğü ve çekiciliği ile ölçülen; bir taneden dört taneye kadar yan yana konulabilen A harfleri ile derecelendirilen; kerestenin fiyatı için belirleyici olan ağaç ve kereste özelliği. Devamını Oku

 • iş başında eğitim: İşçinin, konusunda uzman bir kişinin öncülüğünde belli bir işi yaparak veya bir görevi üstlenerek o işi öğrenmesine dayalı eğitim. Kurumlarda çalışan görevlilere, günlük çalışma saatları içinde, görevin ya da işin Devamını Oku

 • grade: Türüne göre kimi zaman damarlarının sıklık ve paralellik düzeyinden doğan güzelliği ile, kimi zaman üzerindeki figürlerin düzgünlüğü ve çekiciliği ile ölçülen; bir taneden dört taneye kadar yan yana konulabilen A harfleri ile derecelendirilen; kerestenin fiyatı için belirleyici olan ağaç ve kereste özelliği. Devamını Oku

 • very long: Çok uzun, uzunluğŸu büyük olan; uzun zaman, uzunca zaman dilimi Devamını Oku

 • sıcaklık terselmesi: Althavayuvarında sıcaklığın yükseldikçe giderek azalması genel kuralının, kimi zaman, kimi koşullar altında bozulması olayı. Devamını Oku

 • önder: Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef. Belirli zaman ve Devamını Oku

 • ulama durumu: Sami dillerde kelimeler ulama haline girdikleri zaman bazı değişikliklere uğrarlar; tu değişik hallerineulama durumu denir.ulama durumuna girmeden önceki hallerine ise SALTIK DURUM ( Etat absolu ) adı verilir. Devamını Oku

 • güvercin: Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, birçok evcilleşmiş türü bulunan, yemle beslenen kuş (Columba). Bir takımyıldızın adı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar