ruhgenetik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ruhgenetik kelimesinin manası:

 1. Ruhsal düzeyde bir davranışı, organik bir değişikliği ya da psikiyatrik bozukluğu açıklamaya elverişli nedenlerin incelenmesi.

ruhgenetik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ruhgenetik: Ruhsal düzeyde bir davranışı, organik bir değişikliği ya da psikiyatrik bozukluğu açıklamaya elverişli nedenlerin incelenmesi. Devamını Oku

 • nevroz: Genellikle bunalım ve beden görevleri üzerinde yakınmalarla beliren, kişiliğin ve uyumun bütününü etkilemeyen, ruhsal kaynaklı sinir hastalığı, sinirce. Bk. sinirce Devamını Oku

 • intihar: Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayatına son vermesi. Hayatını tehlikeye düşürecek aşırı davranış veya iş. Devamını Oku

 • sabuklanmak: Abuk sabuk konuşma, anlamsız davranışlar gösterme biçiminde belirtileri olan ruhsal bozukluğa yakalanmak. Devamını Oku

 • gecikmeli konuşma: Zekâ geriliği, elverişsiz sağlık durumu, işitme yitimi, devim-ortak güdümü (motor koordinasyon), bozukluğu, duygusal çatışma, olumsuz aile ve çevre koşullarından herhangi biri nedeniyle çocuğun yaşına uygun bir düzeyde geliştiremediği konuşma. Devamını Oku

 • davranış bozukluğu: İnsan davranışlarının ruhsal dengesizlik nedeniyle normal seyrinin dışına çıkması. Ruhsal çatışmalar sonucu ortaya çıkan, toplumsal yönden huzursuzluk yaratan ya da toplum kurallarını çiğneyen davranış uyumsuzluğu. Devamını Oku

 • psikanaliz: Freud’un geliştirdiği, insanın uyumlu veya uyumsuz davranışlarının kaynağı sayılan, bilinçaltı çatışma ve güdüleri araştırıp bilince çıkararak davranış sorunlarını çözme yöntemi, ruhsal çözümleme. Bk. ruhsal çözümleme Devamını Oku

 • behavior problem: DavranışŸ sorunu, davranışŸ bozukluğŸu, davranma bozukluğŸu Devamını Oku

 • bilinç: İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur. Bir toplumdaki ruhsal etkinliklerin veya ruhsal durumların bütünü. Devamını Oku

 • hımhımlama: Burun ve genizdeki bozukluğun neden olduğu ses değişikliği. Devamını Oku

 • psychosis: Psikoz, ruhsal denge bozukluğŸu Devamını Oku

 • ezinç: Organik veya ruhsal büyük sıkıntı, azap. Devamını Oku

 • kişilik: Bir kimseye özgü belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerinin bütünü, şahsiyet Örnek: Herkes, kişiliğine bağlı dokunulmaz, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Anayasa İnsanlara yakışacak durum ve davranış. Bireyin toplumsal hayatı içinde edindiği Devamını Oku

 • gerekircilik: Belirlenimcilik. Fiziksel ya da ruhsal bütün olayların kendilerinden önceki olayların etki ve baskısı altında ortaya çıktıklarını ileri süren bir görüş. Devamını Oku

 • plastik: Biçim verilmeye elverişli olan. Organik ve sentetik olarak yapılan madde. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar