ruhgöçü sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ruhgöçü kelimesinin manası:

 1. Ölen birinin ruhunun başka bir varlığa göçtüğü ve yaşamasını onda sürdürdüğü inancı.

ruhgöçü ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ruhgöçü: Ölen birinin ruhunun başka bir varlığa göçtüğü ve yaşamasını onda sürdürdüğü inancı. Devamını Oku

 • tektanrıcılık: Dünyayı yaratan ve yöneten tek bir tanrıya inanma ve tapınma (İlkellerdeki tek tanrı inancıyla yüksek dinlerdeki tek tanrı inancı farklıdır. Din budunbilimi tek tanrı terimi yerine yüce varlık terimini yeğlemektedir), a. bk. yüce varlık. Devamını Oku

 • animism: Animizm, butun varlıkların ve evrenin bir ruh taşıdığına inanan doktrin Varlıkların bedenlerinden ayrı olarak ruh sahibi oldukları inancı Devamını Oku

 • koruyucu ruh: Kesilen kurbanın ruhunun koruyucu bir görev üstleneceğine ilişkin yaygın halk inancı, krş. konut kurbanı. Devamını Oku

 • ortak yaşama: Başka türden iki canlının dengeli ve sıkı bir iş birliği ile birbirinden yararlanarak yaşamaları durumu. (Yun. syn: ile; bionai: yaşamak) İki hayvan, iki bitki ya da bir hayvan ile bir Devamını Oku

 • değiştirim: Değiştirme işi. A deyiminde B nin C iledeğiştirim’i, A daki her B geçişi yerine C nin konulması demektir. || Örn. (…) Devamını Oku

 • tithe: Ondalık, öşür Onda bir Ufak Devamını Oku

 • aza sormuşlar nereye, çoğun yanına demiş: Küçük kazançların bile hep varlıklı kimselere düştüğü inancını belirten bir söz. Devamını Oku

 • ruh göçü: Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçerek varlığını sürdürdüğü inancı, tenasüh, reenkarnasyon. Devamını Oku

 • simbiyozis: İki farklı organizmanın birlikte yaşaması veya yakın ilişkide bulunması. Organizmalardan her birine simbiyont adı verilmektedir. Bu ilişki mutualizmde her iki organizmanın faydalandığı, kommensalizmde simbiyontlardan birinin fayda gördüğü, ancak diğerinin etkilenmediği, parazitizmde birinin fayda diğerinin (konak) zarar gördüğü, amensalizmde birinin diğerinin etkilemeden diğerinin zarar gördüğü veya sinnekroziste olduğu gibi her ikisinin zarar gördüğü bir durum olabilir. Devamını Oku

 • tenth: ), (i.) onuncu Onda bir Devamını Oku

 • öşrü mişar: Onda birin onda biri, yani yüzde bir. (Osmanlıca’da yazılışı: öşr-ü mişar) Devamını Oku

 • pitagorasçılık: Pythagoras ve ona bağlı olanların felsefe, matematik, ahlâk ve din öğretisi. // Bu öğretinin en belirgin görüşleri: a. Sayı varlığın ilkesidir; nesnelerin özü “varlığın ana özdeği” sayıdır, b. Evren yasası uyumdur. İlkin Pythagorasçılar evrene, onda egemen olan uyum ve düzenden dolayı “kosmos” demişlerdir, c. Ruhlar biçim değiştirerek yeniden dünyaya gelirler. Dünya görüşleri ikici (dualist) dir: Devamını Oku

 • rostowgil büyüme aşamaları: Geleneksel toplum, kalkışa hazırlık aşamasındaki toplum, kalkışa geçme aşamasındaki toplum, olgunlaşma aşamasındaki toplum ve yoğun kitlesel tüketim aşamasındaki toplum biçiminde Rostow tarafından gruplandırılan iktisadi büyüme aşamaları. Devamını Oku

 • believing in: -a inancı olma, -a inanma, -nın varlığŸına inanma Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar