ruhsal erselik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ruhsal erselik kelimesinin manası:

 1. Her iki cinse özgü olan ruhsal dürtüleri ve bedensel özellikleri bulunan (kişi).

ruhsal erselik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ruhsal bağımsızlık: Çocuğun ruhsal açıdan ana ve babaya olan bağımlılığının sona erme durumu. Ruhsal sağaltımda, sağaltılanın sağaltmaya karşı geliştirdiği duygusal bağımlılıktan kurtularak iyileşmesi. Devamını Oku

 • ruhsal cinsel: Cinsliğin ruhsal ve duygusal yönleriyle ilişkili olan. Devamını Oku

 • ruhsal çözümleme: (Yun. psykhe = ruh, analysis = çözümleme) Freud’un geliştirdiği, ruh sağaltımında kullanılan bir klinik araştırma yöntemi ve sonradan yine Freud’un bu yöntemin verdiği sonuçlara dayanarak kurmuş olduğu ruhbilim öğretisi. //ruhsal çözümleme yöntemi, ruhun derinliklerinde, bilinçaltında kalmış olan tasarım, istek ve karmaşaları (kompleks) bulup ortaya çıkarmayı böylece bunların ruhu tedirgin ve hasta eden baskılarını gidermeyi amaçlar. Devamını Oku

 • ruhsal kökenli beden hastalıkları: Ülser, astım ve şeker hastalığı gibi çoğu zaman ruhsal nedenlerle gelişen ve beden yapısı ya da görevlerinde çöküntülere sebep olan hastalıklar. Devamını Oku

 • psikosomatik: Hem ruh hem de bedenle ilgili olan. Ruhsal-Bedensel Devamını Oku

 • ruhsal engel: Bir kimsenin, öğrenme karşısındaki ruhsal tutumunu olumsuz yönden etkileyen duygusal yaşantı ya da durum. Devamını Oku

 • ruhsal güçsüzlük: Geçici bir hastalık olarak düzgülü ruhsal görev ve süreçlerin yapılamaz duruma gelmesi. Devamını Oku

 • ruhsal bütüncülük: Bütün gerçeklerin ancak anlıksal ve ruhsal kaynaklı olduğunu savunan görüş. Devamını Oku

 • koşutçuluk: Kişide, ruhsal ve bedensel olaylar arasında koşutluk bulunduğunu ileri süren öğreti, paralelizm. Zihin ile bedenin aynı zamanda görev yapmalarına karşın aralarında herhangi bir ilişki bulunmayan iki ayrı varlık olduğunu, ruhsal Devamını Oku

 • ruhsal kaynaklı bozukluk: Örgenlerde herhangi bir maddesel bozukluk ya da çöküntü olmadan ruhsal görevlerde baş gösteren bozukluk. Devamını Oku

 • depresyon: Çöküntü. Bk. çöküntü alanı Bk. Devamını Oku

 • özseverlik: Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık, narsisizm. Kişinin kendi bedensel ve ruhsal benliğine karşı duyduğu hayranlık ve bağlılık. Devamını Oku

 • allotropic: Allotrop, kimyasal özellikleri benzer, fiziksel özellikleri ve kristallerinin dizilişleri birbirinden farklı olan aynı cins atomlar. Alotropik, iki ya da daha fazla şŸekli olan (Kimya) Devamını Oku

 • esen: Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim. Ruhsal ve bedensel olarak sağlıklı, sıhhatli, salim bir biçimde. Devamını Oku

 • erselik: Er dişi. Bk. ersi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar