sabit fiyatlarla kişi başına gelir sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sabit fiyatlarla kişi başına gelir kelimesinin manası:

 1. Bir ekonomide sabit fiyatlarla gayrisafi millî hasılanın (veya gayrisafi yurtiçi hasılanın) nüfusa bölünmesiyle hesaplanan kişi başına düşen pay.

sabit fiyatlarla kişi başına gelir ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kişi başına gelir: Bir ekonomide cari fiyatlarla gayrisafi millî hasılanın (veya gayrisafi yurtiçi hasılanın) nüfusa bölünmesiyle hesaplanan kişi başına düşen pay. Devamını Oku

 • gayrisafi yurtiçi hasıla indirgeyicisi: Cari yıl fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasılanın cari fiyatlarla (GSYİH) temel alınan bir yılın fiyatlarıyla gayrisafi yurtiçi hasılaya sabit fiyatlarla (GSYİH) bölünüp yüzle çarpılmasıyla hesaplanan dizin. Devamını Oku

 • büyüme: Organizmanın bütününde veya bu bütünün bir bölümünde boyutların artması. Büyümek işi. Devamını Oku

 • nominal büyüme: Bir ekonomide yaratılan gayrisafi milli hasıladaki (veya gayrisafi yurtiçi hasıladaki) cari fiyatlarla hesaplanan niceliksel değişme. Devamını Oku

 • gayrisafi millı hasıla indirgeyicisi: Cari yıl fiyatlarıyla gayrisafi millî hasılanın cari fiyatlarla GSMH temel alınan bir yılın fiyatlarıyla gayrisafi millî hasılaya sabit fiyatlarla GSMH bölünüp yüzle çarpılmasıyla hesaplanan dizin. Devamını Oku

 • gayrisafi yurtiçi hasıla: Genellikle bir yıl olmak üzere belli bir dönemde, bir ülkenin coğrafi sınırları içerisinde üretilen tüm sonul mal ve hizmetlerin piyasa değeri. krş. gayrisafi millî hasıla, safî yurtiçi hasıla, yurtiçi gelir, gayrisafi yurtiçi gelir Devamını Oku

 • gayrisafi yurtiçi gelir: Net yurtiçi gelire amortismanların eklenmesiyle bulunan ve gayrisafi yurtiçi hasıla ile özdeş olan milli gelir büyüklüğü. krş. safî yurtiçi gelir, gayrisafi yurtiçi hasıla Devamını Oku

 • doğal büyüme oranı: Bir ekonomide doğal gayrisafi yurtiçi hâsılada ortaya çıkabilecek niceliksel yüzde değişme. Harrod-Domar büyüme modelinde emek gücündeki artış sonucunda gayrisafi yurtiçi hâsılada ortaya çıkan niceliksel yüzde artış. Devamını Oku

 • cari fiyatlarla kişi başına gelir: Bk. kişi başına gelir Devamını Oku

 • cari fiyatlarla kişi başına millı gelir: Bk. kişi başına gelir Devamını Oku

 • kesiklik önsavı: Uyarlayıcı bekleyişler önsavının geçerli olduğu bir ekonomide uygulanan enflasyon karşıtı bir politikanın ya da iktisadi durgunluğun, cari dönemde gayrisafi millî hasılayı doğal gayrisafi millî hasılanın altına çekerek cari işsizlik oranının doğal işsizlik oranının üstüne çıkmasına yol açacağını, izleyen dönemde ise işsiz kalanların iş becerilerini ve iş bulma umutlarını yitirmelerine bağlı olarak doğal işsizlik oranının yükseleceğini Devamını Oku

 • ortalama dışalım eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. Devamını Oku

 • ortalama dışalım eğilimi: Bir ülkede belli bir dönemde gerçekleştirilen dışalımın millî gelire bölünmesiyle hesaplanan, belirli bir dönemde bir birim millî gelire karşılık gelen dışalım. Devamını Oku

 • enflasyonist gedik: Bir ekonomide; tüketim, yatırım, hükümet harcamaları ve net dışsatım toplamından oluşan planlanan harcamaların, tam işlendirme reel gayrisafi yurtiçi hasıla düzeyinden fazla olması durumu. Devamını Oku

 • gayrisafi sabit sermaye oluşumu: Bk. gayrisafi sabit sermaye yatırımı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar