sabitlik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sabitlik kelimesinin manası:

 1. Sabit olma durumu
  Örnek: Fikirlerim gibi cisimlerimde de, talimimde de sabitlik yok. Her şey değişiyor. Ö. Seyfettin

sabitlik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • darlık: Dar olma durumu. Geçim zorluğu. Devamını Oku

 • şimdiki zaman kipinin şartı: İçinde bulunulan zamanda gerçekleşmekte olan bir oluş ve kılışı şarta bağlayan birleşik kip. -Iyor ise > -Iyor-sa / -UyorsA ekiyle karşılanır: bil-iyor-sa-m, bil-iyor-sa-n, bil-iyor-sa, bil-iyor-sa-k, bil-iyor-sa-nız, bil-iyor-lar-sa gibi. || Eğer bunda aldanıyorsam o zat bu mektuba karşılık olarak buraya ilâve ettiğim adrese bir mektup gönderecek (M. Ş. Esendal, İhtiyar Çilingir, s. 12); — Sıkılmadan atayımmış… Devamını Oku

 • bekarlık: Bekã¢R olma durumu. Bekâr olma durumu Örnek: Para kazanmak iyi şeydir, ama bekârlığa can dayanmıyordu. Ö. Seyfettin Devamını Oku

 • şimdiki zaman kipi: Eylemin belirttiği kavramın, içinde bulunulan zamanda başladığını ve devam etmekte olduğunu bildiren kip: 1. K. T. geliyorum (gel-iyor-um) , gülüyorum. 2. K. T. geliyorsun (gel-iyor-sun) , gülüyorsun. 3. K. T. geliyor (gel-iyor) , gülüyor . 1. K. Ç. geliyoruz (gel-iyor-uz) , gülüyoruz. 2. K. Ç. geliyorsunuz (gel-iyor-sun-uz) , gülüyorsunuz. 3. K. Ç. geliyorlar (gel-iyor-lar) , Devamını Oku

 • uyarlık: Uygun olma durumu, uygunluk Örnek: Ben o aralık -üçü yirmi geçiyor- deyivermiştim. Bu uyarlığa önce kimse şaşmadı. H. Taner Devamını Oku

 • üstünlük: Üstün olma durumu, faikiyet, rüçhan Örnek: Bunlar kendilerini kıskançlık gibi, üstünlük gibi, gençlik hislerine kaptıran hanımlardı. A. Ş. Hisar Benzerlerine göre daha yüksek bir konumda olma. Kendisine yapılan kural dışı davranışlara karşın, topu Devamını Oku

 • acılık: Acı olma durumu Örnek: Göğsünde bir sızı, ağzında bir acılık duydu. Ö. Seyfettin Dokunaklılık, kederlilik, yaslılık Örnek: Yüreğinde derin bir üzüntüyle acılık vardı. M. Ş. Esendal Devamını Oku

 • cemaatsizlik: Cemaatsiz olma durumu Örnek: Camiler cemaatsizlikten çın çın ötüyordu. Ö. Seyfettin Devamını Oku

 • kaparozculuk: Kaparozcu olma durumu Örnek: Bu zamanda kaparozculuk etmeden zor yaşanıyor. Ö. Seyfettin Devamını Oku

 • küskünlük: Küskün olma durumu, küsü Örnek: Azarlanmış bir çocuk küskünlüğü ile denize baktı. Ö. Seyfettin Devamını Oku

 • beceriksizlik: Beceriksiz olma durumu Örnek: Kocaman bir bebek becerisizliği ile annesine sarıldı. Ö. Seyfettin Devamını Oku

 • idraksizlik: İdraksiz olma durumu, anlayışsızlık Örnek: Bu ne idraksizlik, bu ne kabalık, bu ne hayvanlıktı. Ö. Seyfettin Devamını Oku

 • mıymıntılık: Mıymıntı olma durumu Örnek: Kızları ile büyük hanım, kendisini açıktan açığa mıymıntılıkla itham ettiler. Ö. Seyfettin Devamını Oku

 • fixity: Sabit oluş, karar, sebat. Sabitlik, değişmezlik, kararlılık Devamını Oku

 • sersemlik: Sersem olma durumu veya sersemce iş Örnek: … görür görmez o sersemlik bulutundan sıyrıldı. Ö. Seyfettin Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar