sacellarios toi dramon sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sacellarios toi dramon kelimesinin manası:

 1. vergi toplayıcı

sacellarios toi dramon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • basamak kayması: Enflasyonist bir ortamda vergi sonrasında gerçek reel gelirler daha düşük olacağından, vergi oranlarında bir değişiklik yapılmadığı halde gerçek reel vergi oranının ve dolayısıyla vergi yükünün yükselmesi. Devamını Oku

 • picker: Toplayıcı Toplayıcı şey veya kimse Devamını Oku

 • verginin gerçekleştirilmesi ve alımında süre aşımı: Yükümlüden vergi borcunun alınabilmesi için vergi örgütlerince yasalarına göre yapılması zorunlu olan vergi gerçekleştirme işleminin süresinde yapılmaması ve yükümlüye vergi borcunu ödemesi için yine yasalarında yazılı temel yargılara göre süreleri içinde başvurulmaması. Devamını Oku

 • mal bölümleme çizelgesi: Malları, belli bir yöntem temel alınarak cins, tür ve niteliklerine göre, belli başlıklar, ayrımlar, bölümler vb. altında toplayıp sıralayan çizelge. (Bu çizelgede başlık sayısı, mal türünü gösteren sütunlar vardır ve buna bir de vergi oranı eklenince bildirmelik adını alır.) Devamını Oku

 • vergi sorumlusu: Yükümlü, vergi yasalarına göre kendisine vergi borcu çıkarılan gerçek ya da tüzel kişi. Verginin ödenmesi bakımından vergi örgütüne karşı sorumlu olan kişi. Devamını Oku

 • vergi beyannamesi: Vergi mükellefinin bir vergi döneminde sağladığı kazancı bildirir belge. Bk. vergi bildirimi Devamını Oku

 • vasıtalı vergi: Vergi yükü, vergiyi verenden başka biri aracılığıyla oluşan vergi. Bk. dolaylı vergi Devamını Oku

 • vasıtasız vergi: Vergi mükellefi önceden bilinen vergi. Bk. dolaysız vergi Devamını Oku

 • enuygun vergi oranı: İktisadi etkinlik kaybıyla gelir dağılımı bozukluğunu dengelediği varsayılan vergi oranı. Laffer eğrisindeki vergi gelirini ençoklayan vergi oranı. Devamını Oku

 • pişmanlık bildirimi: İlgili vergi örgütüne vermiş olduğu yıllık bildiriminde vergi kaybını gerektiren bir yanlışlık yapılmış olduğunu gören ve anlayan kişinin tamamlayıcı bir bildirimle bu durumu vergi örgütüne duyurması. Devamını Oku

 • tahsildar: Bir kimse veya bir kuruluş adına para toplamakla görevli kimse, alımcı. Vergi toplayan görevli, alımcı, vergici. Devamını Oku

 • supertax: Munzam vergi. Ek vergi, katma vergi, munzam vergi, ek gelir vergisi Devamını Oku

 • yer değişikliği bildirgesi: İşyerinin özdeş vergi örgütü sınırında bir yerden başka bir yere alınması (taşınması) ya da vergi örgütü sınırı dışına çıkarılması. İşi bırakma ve gidilen yerde işe başlama gibi durumların yükümlülerince vergi örgütlerine bildirilmesi için düzenlenen bildirge. Devamını Oku

 • overtax: Ağır vergi koymak Dayanabileceğinden fazla iş yüklemek. Devamını Oku

 • kayyım: İnsanları birbirine kardeşlikte ve sevgide bir araya toplayıp dünya ve ahirette necat ve iyilikler yolunda cem’ edici olduğundan; bütün iyilikleri haseneleri toplayıcı ve muhtaçlara çok ihsan edici manasında Peygamberimiz Resul-i Ekrem’e (A.S.M.) verilen bir isim. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar