safra taşı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte safra taşı kelimesinin manası:

 1. Genellikle safra kesesinde veya safra kanallarında kolesterol, safra pigmentleri, safra tuzlan, kalsiyum tuzları ve proteinli bir matriksten oluşan sarımtırak-siyah veya yeşilimtırak renkte tek veya çok sayıda sert kitle, kolelit. Safra kanallarını tıkayarak sarılığa yol açabilir, büyük safra taşları safra kesesi mukozasında basınç nekrozuna, ülserlere ve yangısal değişikliklere, safra duktuslarında yerel genişlemelere ve divertikülüme neden olur.

safra taşı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • safra kesesi yangısı: Çeşitli nedenlerle safra kesesi yangısı, kolesistitis. Devamını Oku

 • safra kesesi: Karaciğere yapışık, armut biçiminde, safra salgılayan küçük organ, öd kesesi. Karaciğerden salgılanan safranın toplandığı, karacigerin alt kısmında bulunan torba şeklinde bir organ-dır.Kesenin görevi, safrayı depolayıp, yoğunlaştırmak, ve gerekli aralıklarla oniki Devamını Oku

 • safra imbibisyonu: Ölümden sonra safranın, safra kesesi dışına sızarak dokuları sarımsı renge boyaması. Devamını Oku

 • safra söktürücü: Safra kesesinin kasılmasını uyarmak suretiyle safra akışını artıran ilaç veya madde, kolagog. Devamını Oku

 • safra: Gemileri ve her boyda deniz aracını dengede tutmak, istenilen su düzeyine kadar batırabilmek için, dip bölümlerine konulan ağırlık. Bazı balık ağlarının alt tarafına takılan, ağın su içinde kalmasını sağlayan ağırlık. Devamını Oku

 • safra asitleri: Safrada bulunan, karaciğerde salgılanan ve safra kesesinde biriktirilen kolik asit gibi asitlere verilen genel ad. Bu tür asitler steroitler olup hidroksil ve karboksil grubu ile sonlanan beş karbon atomlu bir yan zincire sahiptirler. Kolik asit insan safrasında en çok bulunan bir asittir. Diğerleri deoksikolik ve litokolik asitlerdir. Bu asitler safrada serbest bulunmayıp amino asitlere bağlıdırlar. Devamını Oku

 • ikincil safra asitleri: Safra asitleri. Devamını Oku

 • sekunder safra asitleri: Safra asitleri. Devamını Oku

 • birincil safra asitleri: Safra asitleri. Devamını Oku

 • safra kesesi felci: Safra kesesinde kas işlevlerinin kaybolması. Devamını Oku

 • safra kesesi kanalı: Safra kesesiyle ductus hepaticus communis arasında seyreden kanal, duktus sistikus. Safra kesesiyle ductus hepaticus communis arasında seyreden kanal, duktus sistikus. Devamını Oku

 • safra kanalı karsinomu: Karaciğerde safra kanalcık epitelinden köken alan kötücül tümör, kolanjiyokarsinom, kolanjiyohücresel karsinom. Özellikle köpek ve kedilerde rastlanır. Devamını Oku

 • safra kanalcıkları: Safranın toplandığı ve Hering kanalına geçtiği, karaciğer hücreleri arasında uzanan ucu kapalı kanalcıklar. Öd kanalcıkları. Karaciğer epitel hücrelerinde yapılan safranın iletilmesini sağlayan, interselüler safra kanalcıklarının özel bir duvarına sahip olmayan, Devamını Oku

 • bağırsak taşı: Bağırsaklarda yabancı bir cismin çevresinde amonyum ve magnezyum fosfat birikimlerinden oluşan, genellikle dört yaşından büyük atlarda görülen, dış yüzeyi düz, kesit yüzü tabalı, iç içe tabakalaşma gösteren sert kitle, enterolit, konglobat. Özellikle erişkin atlarda kalın bağırsaklarda tıkanma ve sancılara neden olur. Devamını Oku

 • bağırsak taşı: Bağırsaklarda yabancı bir cismin çevresinde amonyum ve magnezyum fosfat birikimlerinden oluşan, genellikle dört yaşından büyük atlarda görülen, dış yüzeyi düz, kesit yüzü tabalı, iç içe tabakalaşma gösteren sert kitle, enterolit, konglobat. Özellikle erişkin atlarda kalın bağırsaklarda tıkanma ve sancılara neden olur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar