sağdeyi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sağdeyi kelimesinin manası:

 1. Kelimelerin söylenişinde seslerin hakkını verme, hecelerin vurgusu, uzunluğu, kısalığı gibi özelliklere dikkat etme işi.

sağdeyi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sağrdeyl: Kelimelerin söylenişinde seslerin hakkını verme, tonlama, hecelerin vurgusu, uzunluğu, kısalığı gibi özelliklere dikkat etme işi. Devamını Oku

 • ön deyi: Sunuş. Önceden haber verme, kehanet, prediksiyon. Devamını Oku

 • telaffuz: Söyleyiş, söyleniş, sesletim Örnek: Bir bebek telaffuzunu taklit etmediğiniz eksik. R. N. Güntekin Boğumlanma. Dil seslerinin çıkarılışları sırasında ses organlarının yaptığı hareketlerin bütünü; kelimelerin, seslerin boğumlanma hareketlerine bağlı söylenişi. Devamını Oku

 • deyiş: Deme, söyleme işi Örnek: Peki deyişleri de akılları yattığı için değil, korkuları ağır bastığı için oldu. T. Buğra Söyleme biçimi, anlatım biçimi, üslup. Bir kimsenin bir konuyla ilgili anlattıkları, ifade. Devamını Oku

 • deyi: Dil, söz, işaret, mimik vb. anlatım araçlarının bütünü, logos. Hristiyan felsefesinde Tanrı kelamını insanlara ulaştıran oğul, logos. Devamını Oku

 • deyiş bilim: Deyişi (biçemi), bireyin anlatım özelliklerini dilbilimsel ilkelerle inceleyen bilim dalı. Devamını Oku

 • deyiş oyunu: Orta çağda Fransa’da rağbet gören ve iki truver arasındaki nazımlı tartışma temeline dayanan oyun. Devamını Oku

 • deyi yinelemesi: (Söz sanatı terimi) Aynı fikrin türlü ifadelerle tekrar edilmesinden ibaret sürekli bir anlamdaşlık Devamını Oku

 • ön deyiş: Bir eserde asıl konu olarak ele alınan olaylardan önce, geçmiş birtakım başka olguları anlatan ilk bölüm, prolog. Devamını Oku

 • deyi kılıkları: Fikir ve duyguların anlatılması için kullanılan söz şekilleri ki nazım ve nesirden ibarettir. Devamını Oku

 • kısa: Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı. Az süren, uzun olmayan Örnek: Türk milleti en kısa zaman içinde yeni harflerle okumaya, yazmaya başladı. E. İ. Benice Ayrıntısı çok olmayan. Devamını Oku

 • sağaltım oyunu: Cin, şeytan, kötü ruh gibi görünmeyen güçlerle kutyasakları dinlememe, dinsel görevleri yerine getirmeme gibi eylemlerin yol açtığına inanılan hastalıkları sağaltmak amacıyla yapılan, içinde şaman, büyücü, din adamı gibi bireylerle dinsel, büyüsel ve geleneksel uygulamalardan bir ya da birkaçının bulunduğu halk oyunu türü. bk. cin, şeytan, din, kutyasak, hoca. krş. göbek oyunu. Devamını Oku

 • tecvit: Kelimelerin söylenişinde, seslerin çıkaklarına, uzunluk ve kısalıklarına göre okunması Örnek: Okurken tecvide riayetten kelimeler ağzında yassılanarak, yayvanlaşarak, incelerek çıkıyordu. M. Ş. Esendal Bu bilim üzerine yazılmış kitap. Kur’an’ın doğru okunmasını sağlayan bilim. Devamını Oku

 • sağyazı: Kelimelerin, yetkililer tarafından kabul edilen harflerle her kesin benimsediği belirli bir düzende yazılması ( SAĞYAZI YENİLİĞİ, Néo graphisme ) Devamını Oku

 • Egzotik kısa tüylü kedi: Amerika’dan köken alan, 20. yüzyılda İran ve Amerikan kısa tüylü ırklarının birleştirilmesi sonucu geliştirilmiş, vücudu orta ve büyük boyutlarda ve her zaman orantılı bir görünüm sergileyen, kısa ve ince tüy yapısıyla diğer kısa tüylülere benzese de onlardan daha uzun tüylü, her renkte olabilen, tüyleri üzerinde Amerikan kısa tüylü ve İran kedilerindeki gibi mat ve kalın Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar