sağın sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sağın kelimesinin manası:

 1. Doğruluk kuralına uygun olan.
 2. Sözün anlatılmak istenene tam karşılık olması, tam uygun düşmesi niteliği, sahih.
 3. Bkz. tam.
 4. (Lat. exigere = bir şeyi tam olarak yapmak, bir ölçüye göre yapmak; exactus = tıpatıp, tamtamına, yetkin; tıpatıp ölçülebilen) : 1- Sözün anlatmak istenene tam karşılık olması, tam uygun düşmesi niteliği (sağın anlatım). 2- Ölçünün ölçülene çok az da olsa bir ayrım bırakmaksızın, tıpatıp uyması niteliği (sağın ölçü).
 5. Serap.
 6. Yanlışı, eksiği olmayan.

sağın ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sağınç: Emel, istek, amaç, düşünce. emel, istek, amaç, düşünce Devamını Oku

 • ortanın sağı: Ilımlı siyasi görüşe göre, sosyal alanla ilgili sosyal yapıyı koruma veya olduğu gibi sürdürme eğiliminde bulunan partilerin benimsedikleri görüş. Devamını Oku

 • sağın bilimler: Denetlenebilir ölçü ve hesaplara dayanan bilimler, dar anlamda matematik. Denetlenebilir ölçü ve hesaplara dayanan bilimler. Bunlar -> sağın önermelerle kurulan bilimlerdir. Dar anlamda: Matematiğe dayanan bilimler (mekanik, fizik). Devamını Oku

 • saçınım: Bir tanecik demetinin, başka taneciklerle çarpışarak çeşitli açılara dağılması olayı. Devamını Oku

 • sağını solunu bilmemek: Düşüncesiz, dikkatsiz olmak. Devamını Oku

 • kozmik ışın sağanağı: Bk. çağlayan sağanağı Devamını Oku

 • evren ışını sağanağı: Bkz. çağlayan sağanağı. Devamını Oku

 • sağlama günü: Herhangi bir gerecin kitaplığa geliş günü. Devamını Oku

 • arkasını sağlama almak: Bir işe başlarken çok güçlü bir destek bulmuş olmak. Devamını Oku

 • efradını cami, ağyarını mni: “ne eksik ne fazla, eksiği artığı olmayan” anlamında kullanılan bir söz. Devamını Oku

 • arınık değşilimi veya bükünü: Komşu bir sesin etkisiyle bir açınığın ses, daha doğrusu, renk değiştirmesi. “O bir’ deyiminin “öbür” olması gibi, Jean Deny Türkçede ek ve takılardaki açınıkların incelik kalınlık bakımından kelimedeki açınıklara uymasına Devamını Oku

 • sağduyu: Doğru, akla uygun yargılar verme yeteneği, aklıselim, hissiselim Örnek: Bu halk çocuğunun, sağduyusu, temiz bir yüreği, yiğitliği ve hepsiyle beraber saflığı vardır. F. R. Atay Doğru ile yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama gücü. Devamını Oku

 • saçma: Bir tür balık ağı, serpme ağ. Avda kullanılan fişeklerin içine konulan, türlü boylardaki küçük ve yuvarlak kurşun tanesi Örnek: Ben fişeklerin barutunu, tapasını, saçmasını koyarım, beybaba! A. Gündüz Böyle söz söyleyen veya iş Devamını Oku

 • kısa vadeli borcun uzun vadeli borca dönüştürülmesi: Bk. borç takası Devamını Oku

 • sağım hijyeni: Sağımda kullanılan ekipmanın, memelerin hijyeni ve sağımcının hijyen kurallarına uyması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar