sağlığa aykırı işleyim sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sağlığa aykırı işleyim kelimesinin manası:

 1. Bir kentte, insanların sağlığı yönünden dokuncalı olduğu bilinen ve bu nedenle, kullanım bölgelemesi kurallarına göre, oturma alanlarından uzak bulundurulması gereken işleyim türlerinden her biri.

sağlığa aykırı işleyim ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • kamu sağlığına aykırı: Marka olarak kütüğe yazılmayı engelleyen nedenlerden biri. Devamını Oku

 • yeğni işleyim: Yapılan nesnenin türü, kullanılan anamal, işlenmemiş özdek, gereç ve araçların nitelik ve niceliği, çalıştırılan işçi sayısı gibi ölçütlere dayanan, işleyimdeki sınıflandırmanın iki büyük kolundan biri. bkz. ağır işleyim. Devamını Oku

 • örgütlü işleyim bölgesi: İşleyimin etkinliğini ve kentte düzenli yerleşmeyi sağlamak amacıyla, işleyim kuruluşlarının ulaşım, kentsel toprak, enerji, yakıt, su, işlenmemiş özdek gibi altyapı ve gereksinmeleriyle ilgili kolaylıkları bir arada bulunduran, özel olarak tasarlanan ve düzentasarlarda yer verilen bölge türü. Devamını Oku

 • ağır işleyim: Yapılan nesnenin türü, kullanılan anamal, işlenmemiş özdek, gereç ve araçların nitelik ve niceliği, çalıştırılan işçi sayısı vb. gibi ölçütlere dayanarak, işleyimde yapılan sınıflandırmanın iki büyük kolundan biri. Devamını Oku

 • sağlığa aykırı imler: Kamu sağlığına aykırı bazı öğeleri bulunduran imler (Marka olarak kabul edilemez). Devamını Oku

 • küçük işleyim bölgesi: Belli bir sayının altında işçi çalıştıran, belli bir gücün altında motor kullanan, yalnız yerel topluluğa işgörü sunmayı amaçlayan işleyim etkinliklerin bir kentte yer alması için öngörülen özel bölge. Devamını Oku

 • işleyim bölgesi: Belirli bir sayının üstünde işçi çalıştıran, insangücünden ayrı erke kullanan, üretim ve tüketim malları üreten işleyim kuruluşlarının yerleşmesi için, kent düzentasarında ayrılmış bölge. Devamını Oku

 • kurala aykırılık: Dil kurallarına aykırı olarak kelime kullanma, kıyasa muhalefet. Devamını Oku

 • kel ölür, sırma saçlı olur, kör ölür badem gözlü olur: Bir kimse veya bir şey yok olduğunda değer kazanır. Devamını Oku

 • kör ölür badem gözlü olur, kel ölür sırma saçlı olur: Bir kimse veya bir şey yok olduğunda değer kazanır. Devamını Oku

 • işleyim sineması: İşleyim filmi gerçekleştiren sinema kolu. Devamını Oku

 • aykırı kullanım: Toprağın, bulunduğu kent kesiminde geçerli olan belgeleme kurallarına uymayan bir biçimde kullanılması. Devamını Oku

 • işleyim filmi: İşleyimde herhangi bir kolun çalışmalarını gösteren ya da bu işleyim kolunun tanıtılmasını, tanıtısını, propagandasını amaçlayan film. Devamını Oku

 • kuder yeğleme ölçeği: Deneklerin geniş kapsamlı ilgi alanlarından hangisine daha yatkın olduğunu kestirmekte kullanılan bir ölçek. Devamını Oku

 • kullanım bölgelemesi: Bir kentte, düzentasar ve öteki bayındırım kuralları yardımıyla oturma, işleyim, tecim, dinlenme ve eğlence, açık ve yeşil alan, kamu yapıları gibi türlü işlev ve gereksinmeler için ayrı ayrı yerler gösterilmesi, bu amaçla kent toprağının eşişlevli bölgeciklere ayrılması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar