salgı tanecikleri sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte salgı tanecikleri kelimesinin manası:

 1. Hücre sitoplazmasında hücre dışına verilmek üzere biriktirilen ünit zarla çevrelenmiş maddeler.

salgı tanecikleri ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • salgı keseciği: Ökaryot hücrelerde sitoplâzmada bulunan ve salgılanacak maddeleri taşıyan zarla çevrili küçük kesecikler. Devamını Oku

 • salgı granülleri: Işık mikroskobu ile tanecikler hâlinde görülen, salgı yapan hücrelerin sitoplâzmasında bir zarla çevrili salgı maddesi. Sekresyon granülleri. Devamını Oku

 • otofagozom: (Yun. autos: kendi; phagein: yemek; soma: vücut) Hücrenin herhangi bir organelini sindirerek tekrar kullanmak üzere primer lizozomlarla birleşmesi sonucu oluşan yapı. Hücre sitoplazmasında yaşlanan ve bozulan organellerin bir zarla sarılmasıyla Devamını Oku

 • salgı: Hücrelerin, vücuttaki bezlerin kandan ayırıp oluşturdukları ve yeniden kana, başka organa veya dışarıya saldıkları sıvı madde, ifraz. Güneşten dışarı doğru madde fırlaması. Devamını Oku

 • dış salgı bezleri: (Yun. exo: dışa doğru; krinein: ayırmak) Salgı yapıcı kısım ve Salgıyı bezin dışına taşıyan kanallar olmak üzere iki kısımdan oluşmuş, basit ve bileşik bezler olarak sınıflandırılan, salgısını kan yerine bir kanala boşaltan bezler. Örnek: Bağırsakdaki goblet hücreleri, pankreastaki asinar hücreler. Ekzokrin bezler. Devamını Oku

 • mide salgısı: Sefalik, mide ve bağırsak fazı olmak üzere üç evreden oluşan bir seri karmaşık ve hormonal etkinin kontrolünde mide asit salgısı. Devamını Oku

 • organel: Ökaryot hücrelerde belirli bir görev yapmak üzere özelleşmiş mitokondri, çekirdek, kloroplâst vb. gibi yapıların her biri. Zarla çevrili, özelleşmiş hücre işlevi için gerekli enzim ve diğer elemanları içeren hücre içi Devamını Oku

 • salgı kanalcıkları: Birçok bezlerde salgının boşaldığı lümenin salgılama yüzeyini genişletmek üzere bez hücreleri arasına sokularak meydana getirdiği çok ince kanalcıklar. Salgı kapileri. Devamını Oku

 • alöron tanecikleri: Bitki tohumlarının endosperminde ve kotiledonlarda bulunan, protein, fitin ve hidrolitik enzimler içeren depo granülleri. Devamını Oku

 • ariye: (Ariyet) Geri verilmek üzere alınan, iğreti. Bir kimsenin geri almak üzere, karşılıksız olarak başkasının faydalanmasına terk ettiği mal. Kullanılmak üzere alınan emanet mal. Devamını Oku

 • Golgicisimciği: Hücre sitoplazmasında sentez olaylarında görevli, ışık mikroskobunda gümüş boyalarıyla görülebilen, elektron mikroskobunda kesecik, vezikül ve yoğunlaştırıcı vakuoller biçiminde olan, glikoproteinler, mukopolisakkaritler, lipoproteinler, kıkırdak ve bağ dokusu maddeleri, bitki hücrelerinde selülozlu maddelerin üretiminin yapıldığı, ökaryot hücrelerin sitoplazmasında, çekirdeğin yakınında üst üste dizilmiş, zarla kaplı yassı keselerden oluşan hücrenin zarsel organeli, Golgi kompleksi, golgi cihazı. Cis Golgi, Devamını Oku

 • birikmiş kazanç: Önelinde dağıtılmayan, ortaklığın borcu olarak gelecekte dağıtılmak üzere biriktirilen kazanç. Devamını Oku

 • çekirdek: Etli meyvelerin içinde bir veya birden çok bulunan, çoğu sert bir kabukla kaplı tohum. Yenmek için satılan kabak veya ayçiçeği tohumu Örnek: Şimdi bir sinemada kabak çekirdeği yiyorlar. S. F. Abasıyanık Ağaçlarda soyulmayan Devamını Oku

 • besin kofulu: Bir hücrelilerin (Protozoa) sitoplâzmasında besin tanecikleri ve sıvı kapsayan, içinde besin maddelerinin sindirildiği bir zarla çevrili boşlukların her biri. Bir hücrelilerin sitoplazmasında besin tanecikleri ve sıvı kapsayan, içinde besin maddelerinin Devamını Oku

 • vadolunmak: Bir iş yerine getirilmek üzere söz verilmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar