salt yaş sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte salt yaş kelimesinin manası:

 1. Bir kayacın ya da bir katmanın yıl ve sayıyla belirtilen yaşı.

salt yaş ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • dalgacıklar: Bir kayacın katman yüzeyinde, su akıntıları ya da yel etkisiyle oluşmuş oldukça düzenli küçük kıvrımcıklar. Devamını Oku

 • epidermis: Bk. üst deri Derinin yüzeyinde ektoderm kökenli, içten dışa doğru; bazal katman, spinozum katmanı, granulozum katmanı, lusidum katmanı ve korneum katmanı olmak üzere beş katmandan oluşan çok katlı yassı katman. Devamını Oku

 • göreneksel katman: Göreneklerin bağlı oldukları tarihsel katman, bk. görenek, krş. geleneksel katman, boşinançsal katman. Devamını Oku

 • geleneksel katman: Geleneklerin bağlı olduğu tarihsel katman, bk. gelenek, krş. göreneksel katman, boşinançsal katman. Devamını Oku

 • dikensi kat: Deri epidermisinin bazal katmanının üzerinde yer alan birkaç katlı dikensi hücrenin oluşturduğu katman. Stratum bazaleyle birlikte bu katmana doğurucu katman adı da verilir. Devamını Oku

 • boşinançsal katman: Boşinançların bağlı oldukları tarihsel katman, bk. boşinanç. krş. geleneksel katman, göreneksel katman. Devamını Oku

 • kamu malı olan yapıtlar: Yasalarda belirtilen sürenin dolması ya da belirtilen öbür koşulların gerçekleşmesi ile kamunun yararlanabileceği duruma gelen yapıtlar. Devamını Oku

 • tabaka: Katman, kat. Baskı ve yazıda kullanılan, değişik boyutlarda kesilmiş kâğıt. Devamını Oku

 • bulutsu katman: Kanın santrifuj edilmesiyle eritrosit katmanı ve plazma arasında kalan lökosit katmanı. Devamını Oku

 • domuzsırtı: Yumuşak iki katman arasında sert bir katmanın belirttiği engebe biçimi. Devamını Oku

 • tamlanan: Tamlamada anlamı belirtilen, açıklanan ad, belirtilen, mevsuf: Evin önü. Öğretmenin kâhyası. Elma ağacı. Yeşil kitap gibi. (Derleme.. belirten) Tamlamada anlamı belirtilen, açıklanan ad: Evin önü, öğretmenin gelmesi, elma ağacı, benim Devamını Oku

 • yapı eğrileri: Belli bir katmanın eşit derinlikte olan noktalarını birbirlerine bağlayan ve katmanın herhangi bir doğrultuda durumunu gösteren çizgiler. Devamını Oku

 • yaşam sigortası: Hayat sigortası. Sigortalının, yaşam boyu veya belirtilen süre boyunca ödediği prim karşılığında sürenin bitimi ya da ölüm durumunda poliçe gereği kendisinin, vârislerinin ya da bir başkasının yararlandığı bir sigorta türü. Devamını Oku

 • işveren sorumluluğu: İşverenin, yasalarda belirtilen durumlarda ve yasalarda belirtilen sınırlar içinde işçilere karşı sorumluluğu Devamını Oku

 • katmanlı kayaç: Som olmayıp, katman katman olan kayaç. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar