şamani din sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte şamani din kelimesinin manası:

 1. Bk. şaman dini

şamani din ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • toplumsal din: Uygulama ve törenleri din adamları dışındaki kişilerce yönetilen din. krş. şaman dini, bireysel din. Devamını Oku

 • bireysel din: Uygulama ve törenleri, din adamları dışındaki kişilerce yönetilen din. krş. şaman dini, toplumsal din. Devamını Oku

 • muhittin: Dini canlandıran, dini ihya eden. dini güçlendiren Devamını Oku

 • amanname: İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge. Bk. aman belgesi Devamını Oku

 • din savaşı: Müslümanlarca din uğruna, dini yaymak ve yüceltmek için girişilen savaş. Devamını Oku

 • duyuş titremi: (Derleme., teessür! tonlanma, duyusal tonlanma, duyuş tonlanması) Tümcede duyuş özelliğine göre düzenlenen ses titreşimi: Oh, hava ne güzel!, Eyvah, mahvolduk!, Aman ne güzel çocuk!, Aman bıktım bu işten! vb. Devamını Oku

 • uygar din: Uygar toplumlarda, kutsal kitapların ilkeleri uyarınca uygulanan din türlerinden her biri. bk. din. krş. halk dini, ilkel din. Devamını Oku

 • religious: Dindar, inançlı, sofu, dinsel, dini, din, tarikata ait, diyanet, derin Dindar Devamını Oku

 • secular music: Seküler müzik, dünyevi müzik, dini kökenli veya dini anlamı olmayan müzik Devamını Oku

 • poalei agudat: Agudat İsrail’in dini siyasi bölümünün bir kolu olarak ayrışŸan ve laik gruplarla işŸbirliğŸini savunan dini işŸçi partisi Devamını Oku

 • caelotherapy: dini inanış ve telkinlerin tedavide kullanılması, bazı hastalıkları dini telkinle tedavi metodu. Devamını Oku

 • chief army chaplain: BaşŸ ordu papazı, ordunun dini ihtiyaçlarından sorumlu ve dini konularda Tüm General rütbeli nasihat edici Devamını Oku

 • sacrament: Hazreti isa tarafından tesis edilen dini ayinlerden biri Ayin, dinsel tören, dini tören, kutsal varlık, yemin Devamını Oku

 • oh dear!: Aman Tanrım!, Tanrım!, aman yarabbi!, eyvah! Devamını Oku

 • zounds: Aman yarabbi! Olur şey değil! Aman allahım!, olur şey değil! Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar