sampler sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sampler kelimesinin manası:

 1. Örnekleri deneyen kimse, çeşŸnicibaşŸı, renk dağŸıtıcı, örnekleyici, örnek kitabı

sampler ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • besteci: Beste yapan kimse, bestekâr, kompozitör Örnek: Başarılı örnekleri, pek çok Türk bestecisinin gözünü açtı. H. Taner Bir müzik yapıtını yaratan sanatçı. Film müziği hazırlayan kimse. Devamını Oku

 • giysi yaratıcısı: Giysi örnekleri çizen, yeni giysi örnekleri yaratan kimse. Devamını Oku

 • örnekleyici kuram: Özdeksel halkbilim ürünlerinin gelişmelerinin, bu ürünlerin benzer ve aykırı özelliklerinin saptanmasıyla bulunabileceğini savunan kuram. bk. örnekleyici yöntem, örnekleyici okul. Devamını Oku

 • örnekleyici okul: Öıdeksel halk kültürünün gelişimini örnekleyici yöntem yardımıyla çözmeyi amaçlayan halkbilim okulu, bk. örnekleyici yöntem. Devamını Oku

 • model: Resim, heykel vb. şeyler yapılırken baka baka benzetilmeye çalışılan nesne veya kimse, örnek. Bir özelliği olan nesne veya kişi. Devamını Oku

 • endeavorer: Deneyen kimse, büyük çaba gösteren kimse Devamını Oku

 • liturgist: Ayinler kitabına bağlı kimse Ayinler kitabını tertip eden veya bu ilmi bilen kimse. Devamını Oku

 • rengarenk: Çeşitli renkleri olan, renk renk. Çeşitli renkleri olan, renk renk Örnek: Rengârenk kâğıtlara sarılı paketlerde birtakım yiyecekler, içecekler alır. A. Ş. Hisar Devamını Oku

 • tenkit etmek: Eleştirmek Örnek: Bir kitabı tenkit edebilmek için ilk şart o kitabı başından sonuna kadar okumaktır. O. V. Kanık Devamını Oku

 • esmer: Siyaha çalan buğday rengi. Kurşuni renk Örnek: Sazlı köyü ayaklandığı zaman gökyüzü daha esmerdi. T. Buğra Bu renkte olan. Devamını Oku

 • yorumcu: Yorum yapan kimse Örnek: Buraya kadar naklettiklerin, hiçbir yorumcuya ihtiyaç göstermeksizin, kendi kendilerini açıklayabilecek bir nitelik taşımaktadır. Y. K. Karaosmanoğlu Yorum hazırlayan ve okuyan kimse. Bir kitabı yorumlayan, açıklayan yazara verilen ad. Devamını Oku

 • biblicist: Kitabı Mukaddes’i kelimesi kelimesine kabul eden kimse Kitabı Mukaddes bilgini Devamını Oku

 • tester: Test görevlisi, teste tabi tutan kişi Yatak veya türbe tentesi Devamını Oku

 • arakapak: Kitabın cilt arakapağı ya da dışkapak ile içkapak arasında bulunan, üzerinde yazarın ve kitabın adı bulunabileceği gibi yalnız kitabın adı ya da kitabın adının bir bölümü bulunan yaprak. Devamını Oku

 • chief taster: Çeşnicibaşı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar