samprasarana sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte samprasarana kelimesinin manası:

 1. Bir selenli ile bir abanık yanyana bulunduğu vakit selenliin bir açınığa dönmesinden ibaret ses olayı.Dgr.: sanskritçe

samprasarana ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • tutulu boğumlama: Yanyana iki abanığm söylenigindeki boğumlama. Allı, Emme gibi. Devamını Oku

 • destekli abanık: Bir hecede yanyana gelen iki abanıktan ikincisi. Alt kelimesindeki t gibi. Devamını Oku

 • svarabhakti: Bir abanık öbeğinin içinde önüm yoluyla meydana gelen açınık. Bkz. Önüm.Dgr.: sanskritçe Devamını Oku

 • hece kaynaşması: Bir kelimede yanyana bulunan iki veya daha çok hecedeki seslerin yahut da yanyana bulunan iki kelimeden birincinin son sesi ile ikincinin önsesinin birleşip kaynaşması ve dolayısıyla hece sayısının azalması olayı: ET. -ne erse ne > EAT. nesene > TT. nesne; ET. yiğirmi >TT. yirmi, EAT. ol ara >TT. ora, EAT. şol ara >TT. şura, EAT. Devamını Oku

 • ünlü çarpışması: Ünlü ile biten bir kelimenin son sesi ile ünlü ile başlayan bir kelimenin ön sesinin yanyana gelmesi veya türetme ve ekleme durumlarında ve dilimize girmiş yabancı kelimelerde iki ünlünün karşılaşması olayı. Türkçe yanyana çift ünlülere elverişli bir dil olmadığındanünlü çarpışmasını önlemek için ya araya bağlama görevi yüklenen bir koruyucu y ünsüzü getirilir, yahut da ünlülerden Devamını Oku

 • anustub: (Sanskritçe) Veda Sanskritçesinde kullanılan ve onaltı heceli olan tartının adı. Devamını Oku

 • tristub: (Sanskritçe) Veda Sanskritçesinde kullanılan ve onbir heceli olan tartının adı. Devamını Oku

 • gayatri: (Sanskritçe) Veda sanskritçesinde kullanılan ve yirmi dört heceli olan tartının adı. Devamını Oku

 • nataka: (Sanskritçe) Sanskrit dilinde yazılmış dramlardan rupaka sınıfının birinci çeşidi olan alp dramı. Devamını Oku

 • abanık değşilimi: Hint-Avrupa dilindeki kapantılıların Cermencede uğradığı değişiklik, ki ötümlü abanıkların ötümsüz, ötümsüzlerin de üfürtülü olması şeklinde beliren toptan bir gelişmeden ibarettir. Jean Deny Türkçede kelime sonundaki ötümsüz abanıkların açınık alınca ötümlüleşmelerine Devamını Oku

 • adikavya: (Sanskritçe) Sanskrit dilinde yazılmış büyük destanlardan en büyük ikisine verilen ad. Devamını Oku

 • zeka bölümü: Bir kimsenin zihin gücünün hangi düzeyde bulunduğunu gösteren değer. Bir kimsenin zihin gücünün hangi düzeyde bulunduğunu gösteren değer. Devamını Oku

 • udatta: Sanskritçede bir çeşit tonlu hecenin adı.Dgr.: Sanskritçe Devamını Oku

 • dudaksıl artdamaksıl: Lâtince qu- abanığı gibi aynı zamanda hem dudak, hem artdamak sesi veren abanık. Devamını Oku

 • abanır yayılışı: Bir abanığm kendinden önceki veya sonraki abanığa, kendi niteliklerini geçirmesi (Bkz. Özümleme). Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar