saplanım yasası sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte saplanım yasası kelimesinin manası:

 1. Öğrenme ve alıştırma, yalın anımsama noktasının ötelerine değin götürüldüğünde öğrenmede süreklilik sağlanacağını öne süren bir kural.

saplanım yasası ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • çıkarım kuralı: (…) || Krş.. ilkelçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, geçerli çıkarım kuralları kümesi,çıkarım kuralı örneği, ilkçıkarım kuralı, türetilmişçıkarım kuralı, giriş kuralı, çıkış kuralı, ayırma kuralı, ikilem, tümel özelleme kuralı, tikel özelleme kuralı,niceleyici değillemesi, mantıksalçıkarım kuralı. Örn. (…) Devamını Oku

 • yenilik yasası: Türlü davranış ya da dizilerin öğreniminde canlının en son öğrendiğini en iyi anımsama olanağının bulunduğu yasası. Devamını Oku

 • ahlak yasası: Ahlak işlerini belirleyen, kendine uyulması ahlak açısından gerekli olan genel ve geçer kural. Eylemi yönlendiren, kendisiyle davranışın sınırlanıp düzenlendiği, kişilere ne aradıklarını ve ne yapmaları gerektiğini hatırlatan kural veya idealler Devamını Oku

 • dizisel öğrenme: Sözcükleri ya da devimsel davranışları verilen dizilere uygun olarak öğrenme ve anımsama. Devamını Oku

 • bellek ölçeri: Öğrenme, ezberleme, anımsama, unutma ve tanıma gibi bellek işlemlerini ölçmeyi amaçlayan ölçer, bkz. anlak ölçeri. Devamını Oku

 • dizisel konum etkisi: Bir dizi sözcüğün öğrenilmesinde, herhangi bir sözcüğün dizinin başında, ortasında ya da sonunda oluşunun, öğrenme ve anımsama üzerindeki etkisi. Devamını Oku

 • öğrenme eğrisi: Birikimli çıktı ile ortalama ürün maliyetleri ya da emeğin ortalama veya marjinal fiziki verimliliği arasındaki ilişkiyi işgücü deneyiminin artışına bağlı olarak açıklayan, diğer bir deyişle yaparken öğrenme süreci içinde üretim arttıkça ortalama üretim maliyetlerinin azaldığını veya ortalama verimliliğin arttığını gösteren eğri. Devamını Oku

 • paskal yasası: Bir sıvının herhangi bir noktasına yapılan basınçın, sıvının her tarafına eşit olarak iletildiğini belirten yasa. Devamını Oku

 • çıkarım kuralı örneği: Bir çıkarım kuralının ilişkin olduğu çıkarım kalıbının (kuralın öngördüğü koşulu yerine getiren) herhangi bir örneği. || Örn. (…) Devamını Oku

 • hatırlama: Hatırlamak durumuna konu olmak, anımsama Bk. anımsama Devamını Oku

 • talbot yasası: Eğer ağtabakanın bir noktası, yeğinliğinin devirsel değişme frekansı, görüntü erime frekansından daha yüksek bir ışıkla uyarılıyorsa, doğan duyulanma, yeğinliği, bir devir süresi içinde yayımlanan değişken ışığın ortalama yeğinliğine eşit yeğinlikte sürekli bir ışığınki ile özdeştir, bkz. görüntü erime frekansı. Devamını Oku

 • papil sayımı: Kementli izlerde delta noktası ile göbek noktası arasındaki papillerin sayılması işlemi. Devamını Oku

 • saplanış: Saplanma işi veya durumu. Devamını Oku

 • müller schumann yasası: A ve B arasında bir çağrışım ilişkisi kurulunca bunlardan herhangi birinin üçüncü bir nesneyle çağrışım bağı kurabilmesinin zorlaşması. Devamını Oku

 • newton ağınım yasası: Bkz. ağınım. Bkz. ağınım. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar