saponin zehirlenmesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte saponin zehirlenmesi kelimesinin manası:

 1. Yapısında saponin bulunduran karamuk, sabun I, at kestanesi gibi bitkilerin hayvanlar tarafından yenilmesi sonucu oluşan, hayvanlarda kusma, sancı, ishal, tükürük salgısında artış ve boğulma gibi bozukluklara neden olan bir zehirlenme tipi.

saponin zehirlenmesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • siyanojenik glikozit zehirlenmesi: Yapılarında siyanhidrik asit bulunduran ve bunu asitik veya enzimatik hidrolizle salıveren, mürver meyvesi, acı badem, kanyaş türleri, burçak, fiğ, akyonca gibi bitki ve meyvelerin hayvanlar tarafından yenilmesi veya bu bitkilerin bazılarından hazırlanan preparatların kullanılması sonucu oluşan ve siyanür iyonun stokrom oksidazın ferri demirine bağlanmasıyla elektron taşınmasını ve oksijenin kullanılmasını önleyerek etkiyen, hayvanlarda tükürük salgısında artış, Devamını Oku

 • tanen zehirlenmesi: Yapısında tanen bulunan meşe ağacı, ceviz ağacı, aslan pençesi, çoban üzümü gibi bitkilerin hayvanlar tarafından yenilmesiyle oluşan, geviş getirenlerde bitkinlik, iştahsızlık, sancı, kabızlık ve akut böbrek yangısı bozukluklarına neden olan bir zehirlenme tipi. Devamını Oku

 • beyaz çöpleme zehirlenmesi: Mera hayvanlarının beyaz çöpleme bitkisini tüketmesi sonucu oluşan akut veya kronik seyirli zehirlenme. Kalp, damar, solunum, sinir sistemlerini ve iskelet kaslarını etkilenmesi sonucu, kusma, ishal, aşırı işeme, nabız zayıflığı, felç ve ölümlere ölüme neden olur. Bitkinin gebelik döneminde tüketimi sonucu yeni doğan buzağılarda hipotrikozis ve hipofiz bezinin yokluğuyla belirgin yapılış bozuklukları görülür. Devamını Oku

 • acı çiğdem zehirlenmesi: Bitkinin çiçek, tohum ve yapraklarının veya bunlarla bulaşık yemlerin hayvanlar tarafından fazla miktarda tüketilmesiyle ortaya çıkan ve yapısında bulunan kolşisinin, oksidokolşisine dönüşmesi sonucunda, vücutta hücre bölünmesini engelleyerek ve kapillar damar geçirgenliğini bozarak karın sancısı, kanlı ishal, göğüs ve deride yanma, şok ve solunum yetmezliğine bağlı olarak ölümle seyreden bir zehirlenme çeşidi. Devamını Oku

 • pirolizidin alkaloit zehirlenmesi: Pirolizidin alkaloitleri içeren bitkilerin hayvanlar tarafından tüketilmesi sonucu oluşan zehirlenme. En belirgin değişim karaciğer hücrelerinde çekirdek ve sitoplazmanın 20 kata varabilen büyümesidir. Bu durum zehrin metabolitlerinin mitozu önlemesinden ileri gelir. Devamını Oku

 • nitrit zehirlenmesi: Çiftlik hayvanlarında tarımsal gübrelerin, potasyum nitrat içeren suların veya bitkilerin tüketimi sonucu hemoglobindeki demirin ferrözden ferrik forma oksidasyonundan kaynaklanan methemoglobinemi, mukoza ve kanın koyu çikolata renginde olması, solunum güçlüğü ve yavru atmayla belirgin zehirlenme, nitrat zehirlenmesi. Devamını Oku

 • selenyum zehirlenmesi: Sığır, koyun ve atlarda, özellikle selenyumun zehirli düzeyde biriktiği bitkilerin alınması sonucu oluşan akut veya kronik seyirli zehirlenme, alkali hastalığı, selenozis. Devamını Oku

 • ak üçgül zehirlenmesi: Ak üçgül bitkisinin yabani varyetelerinin taşıdığı lotaustralin adlı siyanojenik glikozitin, yine bitkinin yapısında bulunan linamaraz enziminin etkisiyle parçalanması sonucunda siyanür gazı açığa çıkmasıyla meydana gelen ve hayvanlarda solunum yetmezliği oluşturarak ani ölümlere neden olan bir zehirlenme. Devamını Oku

 • taşyoncası zehirlenmesi: Küflenmiş taşyoncasının hayvanlar tarafından tüketilmesi sonucu deri altında kanamalar, vajina ve diğer deliklerden kan gelmesiyle ve pıhtılaşmanın gecikmesiyle belirgin zehirlenme. Devamını Oku

 • etilen glikol zehirlenmesi: Otomobil radyatörlerinden sızan ve % 95’i etilen glikolden oluşan antifirizin köpek, kedi ve sığırlar tarafından tüketilmesi sonucu oluşan kas koordinasyon bozukluluğu, kusma, fiziksel çöküntü ve aşırı susama belirtileriyle belirgin zehirlenme. Böbrek tübüllerinde ve beyin damarlarında oksalat kristalleri birikir, antifiriz zehirlenmesi. Devamını Oku

 • yonca zehirlenmesi: Geviş getiren hayvanlarda belli yonca türlerinin tüketimi sonucu görülen ve çeşitli klinik belirtilerle ortaya çıkan zehirlenme. Bunlar arasında işkembe şişkinliği, fotodermatitis, ürolitiyazis, kronik bakır zehirlenmesi ve östrojenizm yer alır. Devamını Oku

 • sülfür dioksit zehirlenmesi: Endüstriyel atıklardan kaynaklanan, suda yüksek oranda çözünen, irkiltici bir gaz olan sülfür dioksit gazına maruz kalınması sonucu solunum yolları irkiltisi, gözyaşı akıntısı, solunum güçlüğü, bronkospazm, akciğer ödemi ve ölüme neden olabilen zehirlenme. Devamını Oku

 • sülfür dioksit zehirlenmesi: Endüstriyel atıklardan kaynaklanan, suda yüksek oranda çözünen, irkiltici bir gaz olan sülfür dioksit gazına maruz kalınması sonucu solunum yolları irkiltisi, gözyaşı akıntısı, solunum güçlüğü, bronkospazm, akciğer ödemi ve ölüme neden olabilen zehirlenme. Devamını Oku

 • baldıran otu zehirlenmesi: Başta sığırlar olmak üzere evcil hayvanlarda sinir, solunum ve sindirim sistemi belirtileriyle gebeliğin belli dönemlerinde sığır ve domuzlardan doğan yavrularda yapılış bozukluklarının görülmesiyle belirgin, baldıran otunun tüketimi sonucu oluşan zehirlenme, Conium maculatum zehirlenmesi. Devamını Oku

 • civa zehirlenmesi: Endüstri, tıp ve zirai mücadelede kullanılan cıvalı bileşiklerin zehirli dozda, sindirim, solunum veya deri yoluyla vücuda alınması sonucunda, sülfidrilli enzim ve proteinlere bağlanarak önemli birçok biyokimyasal tepkimeyi engellemesiyle ortaya çıkan ve bu bileşiklerin alınma yolu ve dozuna bağlı olarak değişmekle birlikte genel olarak başlangıçta; ishal, stomatit, ve nefritle belirgin, daha sonra ise körlük, çırpınmalar, dengesizlik, Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar