şart eki sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte şart eki kelimesinin manası:

 1. Tasarlama kiplerinden şart şeklini ifade eden -sA eki. Örnekler için bk. şart cümlesi ve şart kipi.

şart eki ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • şart kipi: Bir oluş ve kılışın şart biçiminde düşünüldüğünü anlatan, dilek görevi de yapan tasarlama kipi. Devamını Oku

 • şart kipi: Bir oluş ve kılışın şart biçiminde düşünüldüğünü anlatan, dilek görevi de yapan tasarlama kipi. Devamını Oku

 • dilek şart cümlesi: Birleşik cümlelerde, temel cümledeki oluş ve kılışın gerçekleşmesini tasarlama durumundaki bir dileğe veya şarta bağlayan yardımcı cümle türü Bu tür cümleler dilek-şart kipi ekleri ile karşılanır. bk. dilek-şart kipi. İstanbul’a gitsem, aradığım kitapları bulabilirim. Nereye gitsek, neye baksak, ne yapsak, gönlümüz yaslı, gözlerimiz yaşlıdır. (Karaosmanoğlu, Erenlerin Bağından, s. 27). Şuraya oturuversem… Şu tavuk boyuna gıdaklasa… Devamını Oku

 • dilek şart kipi: Birleşik cümlelerde, temel cümledeki oluş ve kılışın gerçekleşmesini şarta veya dileğe bağlayan yardımcı cümle yükleminin kipi. Bu kip fiil kök veya gövdesine -sa/-se eki getirilerek kurulur. yap-sa-m, yap-san, yap-sa, yap-sa-k, yap-sanız, yap-sa-lar şeklindedir: Zaten yapılacak şeyin ne olduğunu bilsem, sizinle konuşmam (Tanpınar, Huzur, s. 227). Tacettin mahallesindeki evimizin penceresinden iki yıl evvel bir keşiş hayatı Devamını Oku

 • olanaklı şart kipi: Olanaksız şart kipi dışında olarak bütün şartkiplerinin ortak adı. Devamını Oku

 • olanaklı şart kipi: Olanaksız şart kipi dışında olarak bütün şartkiplerinin ortak adı. Devamını Oku

 • bildirme cümlesi: Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan cümle. Bir yargıyı, bir gerçeği bildirmek için yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan ad veya fiil cümlesi: Ben konuşmaya hazırım. Havuzun suyu bulanıktır. Hazırlıklar devam ediyor. Devamını Oku

 • bildirme tümceleri: (Derleme. bildirme cümlesi) Yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan tümce: Eve gidiyoruz; İstanbul güzel bir şehirdir; Ahmet dersini bitirdi; Ali gitmiş ama gelecek vb. Devamını Oku

 • rivayet tarzı: Ek-Fiilin duyulan geçmiş zamanını oluşturan ekin (-mış), bildirme ve tasarlama kiplerine getirilerek ve zamanı, görülmeyen, belirsiz bir zamana aktarılarak yapılan tarz. Görülen geçmiş zaman kipi ile emir kipinin rivayeti yoktur. bil-ir-miş, bil-iyor-muş, bil-miş-miş, bil-ecek-miş, bil-se-y-miş, bil-e-y-miş bil-meli-y-miş vb. bir de bk. rivayet birleşik kipi. Devamını Oku

 • exponent: Yorumcu, ifade eden şey, beyan eden kimse, üs [mat.], kuvvet [mat.], katsayı Beyan ve ifade eden Devamını Oku

 • olanaksız şart kipi: Hikâye dilek-şart kipi, dilek anlatmadığı vakit olmamış veya olmıyacak bir işe bağlı şart anlatır: Gelseydi görürdün gibi ki, “gelmediği için görmedin” yerindedir. Aynı kipin tek bir cümle halinde kullanılıp şartlanan tümcesi eksik olursa umutsuz bir dilek anlatır ( OLANAKSIZ DİLEK KİPİ, Optatif irréel: Elime geçseydi! gibi ). Devamını Oku

 • çekiş: Çekme işi veya biçimi Örnek: Bir düğümü bir çekişte açmak imkânını temin eden kesik ip ucunu bulunca durdular. P. Safa Bir motorun çekme gücü. Ağız kavgası. Devamını Oku

 • bildirme eki: Çoğu sürerlik, kesinlik veya kuvvetli ihtimal kavramlarını vermek için yüklemin sonuna gelen durur kelimesinin ekleşmiş biçimi olan -dır, -dir eki. Tur- yardımcı fiilinin geniş zaman çekiminden (tur-ur) çıkan, yüklemi özneye Devamını Oku

 • gizli artık: P. Baran ve Sweezy tarafından ifade edilen bir kavram olup, atıl kapasite yüzünden yararlanılmayan kaynakların üretim sürecinde tam olarak kullanılmasıyla yaratılabilecek artık. Devamını Oku

 • gereklilik kipi: Fiilin yapılması gerektiğini belirten isteme kipi. Türkçede bu kip -malı / -meli ekiyle kurulur: Gelmeliyim, gelmelisin, gelmeli, gelmeliyiz, gelmelisiniz, gelmeliler gibi. Belirli bir zamana girmeyen, fiilin gösterdiği oluş ve kılışın Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar