savruklama sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte savruklama kelimesinin manası:

 1. Güldürü filmlerinin en yalınç, en ilkel ve özellikle sinemanın ilk yıllarından sessiz sinemanın sonuna dek büyük bir gelişme gösteren çeşidi. Sinemadakisavruklama, 16. yüzyılda İtalya'da ortaya çıkan "commedia dell'arte"ye, Ortaçağ farslarının geleneğine, İngiliz müzikhollerindeki pandomimaya dayanır.savruklamada gülüt denilen gülünç buluşlar birbirini hızla izler; sopalama, kovalama, tekme atma, kremalı pasta fırlatma, beklenmedik rastlaşma gibi kaba güldürme öğeleri bol bol kullanılır. Bütün bunlar sağlam bir mantık dizisi içinde, baş döndürücü bir hızla gelişir; izleyiciye hemen hemen soluk alma fırsatı verilmez. Bazen bunun yanı sıra saçmanın, mantık dışının, gerçek dışının da yer aldığı görülür.savruklamanın belli tipleri vardır; bunlar kalıp tiplerdir; kaba makyajlıdır; davranışları abartmalıdır.savruklamada dizem çok hızlıdır; hatta çoğunlukla hızlandırılmış devinime başvurulur, film hilelerinden büyük ölçüde yararlanılır.savruklama, öbür güldürü filmleri çeşitlerine temel olmuş, bu çeşitler içinde sav-ruklama örneklerine de zaman zaman yer verilmiştir.

savruklama ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • zenne: Kadın. Orta oyununda veya Karagöz’de kadın rolüne çıkan erkek oyuncu. Devamını Oku

 • eş zamanlılık: Belli bir evrede görülen dil bilimi olgularının, olaylarının özelliği, senkroni. Bir dil olayının, bir dil konusunun incelenmesinde, tarihî devirlerdeki değişme ve gelişmeleri dikkate almadan, tasvirci bir yöntemle belirli bir zaman Devamını Oku

 • yöneticiler mantığı çözümleyici kümesi: Yöneticilere ilişkin almaşıklık bağıntılarının gerektirdiği koşulları yerine getiren temel mantıklı çözümleyici küme. || Krş.. kipsel almaşıklık bağıntısı, bilgisel almaşıklık bağıntısı, sanısal almaşıklık bağıntısı, ödevsel almaşıklık bağıntısı, yeğleme almaşıklık bağıntısı, olmuşlu almaşıklık bağıntısı, olacaklı almaşıklık bağıntısı. Devamını Oku

 • süreç: Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses Örnek: Kitaba aldığım bu yazılar, gerçekte siyasal kavgamın gelişme sürecinde önemli bir tavır takınmayı vurgulamaktadır. A. İlhan Belli bir sonuca götüren işlem basamakları dizisi. Devamını Oku

 • spirometre: Akciğerin bazı hacim ve kapasitelerinin ölçülmesinde kullanılan alet. Solunum hacmi, soluk alma yedek hacmi ve soluk verme yedek hacmiyle soluk alma kapasitesi ve vital kapasite ölçümleri yapılabilir. Devamını Oku

 • parapoz: Farklı mevsimlerin bulunduğu bölgelerde yaşayan türlerde görülen diyapoz. Çevre şartları olumsuz olduğu zaman canlı zorunlu olarak diapoza girer, uygun çevre şartlarında yeniden gelişmeye başlar. Termikparapoz, nutritifparapoz, fotoperiyodikparapoz gibi tipleri vardır. Devamını Oku

 • önder: Gücü, ünü ve toplumsal yeri dolayısıyla, belli zaman ve durumlar içinde, ilişkili bulunduğu küme veya toplumun tutum, davranış ve etkinliklerini değiştirip yönetme yeteneğini gösteren kimse, lider, şef. Belirli zaman ve Devamını Oku

 • müzikal: Müzikle ilgili. Müzik eşliğinde sergilenen film veya tiyatro oyunu. Devamını Oku

 • breathing: Nefes alma, soluk; soluma, bir nefeslik süre Teneffüs, nefes alma Devamını Oku

 • dram: Sahnede oynanmak için yazılmış oyun. Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi. Devamını Oku

 • respite: Mühlet, tehir, geçici olarak erteleme Huk Devamını Oku

 • öldürücü doz: Kullanıldığı zaman belli bir zaman içinde (24 saat) ölüme yol açabilen ilaç miktarı. Belirlenmiş bir zaman içinde bir deney grubundaki canlıların %100’ünü öldüren madde miktarı, letal doz. Devamını Oku

 • hantal: Kocaman, iri, kaba Örnek: Epey iri ve hantal bir vücudu vardı. A. H. Tanpınar İşi, davranışları kaba ve yavaş Örnek: Suat onun yanında kendini iri yarı ve hantal hissetti, bırakıp kaçası geldi. A. İlhan Devamını Oku

 • çözümleyici çizelge: Belli bir mantık dizgesine ilişkin başlangıç önermesi denilen K gibi sonlu bir önerme kümesi verildiğinde: (i) K kümesince üretilen sonlu çözümleyici kümeler varsa bunların tümünü alt alta yazılmış önermelerden oluşan diziler biçiminde ortaya koyan, (ii) K yı kapsayan (söz konusu mantık dizgesine ilişkin) hiç bir çözümleyici küme yoksa bunu sonlu sayıda adımla ortaya koyan ağaç Devamını Oku

 • birzamanlı: Zamanla olan gelişimleri düşünülmeksizin belli bir çağ içinde göz önünde tutulan dil olaylarının vasfı (BİRZAMANLILIK, Synchronie). Bunlar BİRZAMANLI veya DURALI DİLBİLİM’in (Linguistique synchrone ou statique’in) konusu olur. Bkz. Zamanlarsüresi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar