sayışımcı belgesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sayışımcı belgesi kelimesinin manası:

 1. Sayışımcılarca ilgililerine verilen sayışım belgesi

sayışımcı belgesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • hüsnühal kağıdı: İyi hal belgesi. Bir kimsenin yaşamında kötü bir şey bulunmadığını gösteren resmî kuruluşlarca verilen belge, iyi hâl belgesi. Devamını Oku

 • kabul belgesi: Bankalarca ilgililerine gönderilen sayışım özetlerine ilişikkabul belgesi. Devamını Oku

 • iyi hal belgesi: Bir kimsenin yaşayışında kötü bir şey bulunmadığını veya sabıkasız olduğunu göstermek üzere resmî kuruluşlarca verilen belge, hüsnühâl kâğıdı. Devamını Oku

 • çalışma izni: Bir konuda iş yapmak için resmî kuruluşlardan alınan izin, çalışma ruhsatı. Ülke vatandaşı olmayanlara ülke sınırları içerisinde yasal olarak çalışabilmeleri için resmi kuruluşlarca verilen izin belgesi. Devamını Oku

 • yetkileme belgesi verme: Seçilen kişiye kendi adına her tür işlemi yapabilmek amacıyla verilen yetkileme belgesi. Devamını Oku

 • özel yetki belgesi: Yalnız bir işlemin yapılması sağlanılmak üzere verilen yetki belgesi. Devamını Oku

 • oturma belgesi: Bazı ülkelerde çalışan veya ticaret yapan kimselere verilen oturma izni belgesi. Devamını Oku

 • oynama belgesi: Bir oyuncunun resmî yarışmalara katılabilmesi için Ayaktopu Birliğince kendisine verilen izin belgesi. Devamını Oku

 • gerçekleme belgesi: Öğrencinin, devam ettiği okuldan ayrılırken isteği üzerine kendisine verilen durum belgesi. Devamını Oku

 • eur.1 dolaşım belgesi: Efta ülkeleri ve serbest ticaret anlaşması yapılan ülkelerle olan ticarette kullanılan, anlaşmaya taraf ülkeler kökenli ürünlerin tavizlerden yararlanmasını sağlayan ve eşya için ayrıca köken belgesi düzenlenmesi gerekmeyen bir dolaşım belgesi türü. krş. ATR dolaşım belgesi Devamını Oku

 • geçici güvence belgesi: Asıl güvence belgesi düzenleninceye kadar geçerli olmak ve güvencenin yapıldığını göstermek üzere verilen belge. Devamını Oku

 • ruhsat: İzin, müsaade. İzin belgesi, ruhsatname Örnek: Belediye doktoru tarafından tasdik edilerek gömülmesine ruhsat verilir. H. R. Gürpınar Yürürlükteki yasalara göre verilen silah taşıma ve bulundurma belgesi. Devamını Oku

 • ücret sayışım belgesi: İşçiye ödenen ücreti tüm ayrıntılarıyla gösteren ve işverence düzenlenerek işçiye verilmesi yasasına göre zorunlu bulunan sayışım belgesi. Devamını Oku

 • dışsatım izin belgesi: Resmi makamlarca belirli malların belirli yerlere dışsatımının yapılması için verilen izin belgesi. Devamını Oku

 • d geçici trafik belgesi: Dışalımı ya da dışsatımı yapılan araçların karayollarından sürücü tarafından kullanılarak getirilmesi ya da götürülmesi için verilen izin belgesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar