schiff bazı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte schiff bazı kelimesinin manası:

 1. Karbonazot çift bağı (bir imin grubu) içeren bir bileşik.

schiff bazı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • diamin: Kadaverin gibi iki amino grubu kapsayan bileşik. İki tane -NH2 grubu içeren organik madde. Devamını Oku

 • aminoasit: Bir amino grubu ile bir karboksil grubu taşıyan, proteinlerin temel taşı olan organik bileşik. Molekülünde hem amino grubu ve hem de karboksilik asit grubu içeren ve proteinlerin temel yapı taşları Devamını Oku

 • imit: . R2NH’de olduğu gibi , NH grubu içeren bir bileşik veya bir ikincil amin . Asit anhidritde O yerine -NH grubunun geçmesiyle oluşan bileşik. Devamını Oku

 • diol: İki -OH grubu içeren organik bileşik. Devamını Oku

 • laktazam: Halkada -NHNHCO grubu içeren, 2-pirazolon bileşiği. Devamını Oku

 • keton: Karbonil grubuna iki alkil kökünün bağlanmasıyla türeyen birleşik. R.C=O.R, iki karbon atomu ile birleşmiş karbonil grubu içeren organik bileşik. Adlandırma: Keton teriminden önce iki alkil grubunun isimlendirilmesi veya hidrokarbonun sonuna Devamını Oku

 • ketoamin: Ketonlara, amonyak ilave edilmesiyle oluşan karbonil ve amino grubu içeren organik bileşik. Devamını Oku

 • amino asit: Genel formülü R-CH(NH2)COOH olan bir bileşik sınıfı. R, bu sınıftaki çeşitliamino asitleri belirleyen yan zincirdir. Optik olarak D ve L izomerleri vardır. Canlı organizmalarda proteinin yapısında L izomeri bulunur. Doğada yirmi çeşitamino asit vardır. Ototrof organizmalar tarafından sentezlenen proteinin temel birimidir ve sindirimde proteinin parçalanmasıyla teşekkül eder. Devamını Oku

 • organik bileşik: Canlı organizmanın özelliklerini gösteren ve karbon kapsayan bileşikler. Karbon-Karbon bağı içeren kolayca yanabilen, yem içerisindeki yağ, protein, karbonhidratlar gibi geniş bir kimyasal bileşikler grubu. Devamını Oku

 • siyanin boyar maddesi: İki hetero halkalı grup (çok kere kinolin çekirdeği) içeren birbirine teksayıda karbon atomu içeren konjuge çift bağlı zincirle bağlı siyanin mavisi, C2H5NC9H6:CHC9H6NC2H5 ,ve İzosiyaninler, erosiyaninler, kriptosiyaninler ve disiyaninler gibi bileşikleri de kapsayan ve fotoğrafcılıkta kullanılan emülsiyonların hazırlanmasında kullanılan boyar maddelerin bir grubu. Devamını Oku

 • ketoz: Keto grubu (C=O) kapsayan herhangi bir monosakkarit. Keton grubu içeren şeker. Devamını Oku

 • ketoz: Keto grubu (C=O) kapsayan herhangi bir monosakkarit. Keton grubu içeren şeker. Devamını Oku

 • alkol: Bira, şarap vb. sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol. Devamını Oku

 • epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı Devamını Oku

 • epimeric: Epimerlerle alakalı, zincirin son asimetrik karbon atomunda farklı hidroksil grubu ve hidrojen grubu dizilişŸleri olan aldehit grubu içeren şŸeker stereoizomerler ile alakalı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar