Schiff bazları sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte Schiff bazları kelimesinin manası:

 1. Formülü Ph-N=CH-R şeklinde olan, aromatik aminler ile alifatik aldehitlerin verdiği kondensasyon ürünleri.

Schiff bazları ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • benzen monosülfonik asit: Formülü C6H5(SO3H), mol kütlesi 158,2 g olan , renksiz, suda çözünmeyen ve aminler için belirteç olarak kullanılan aromatik bir madde. Devamını Oku

 • schiff ayracı: Aldehit gruplarının aranmasında kullanılan, içinde parafuksin yani triaminotrifenil metanklorür bulunan, bazik fuksin ve sülfüroz asitle muamele edildiğinde parafuksin renksiz bis-N amino sülfonik aside dönüşen, ortamda aldehit grupları olan bileşikler varsa kırmızı bir renk oluşan, aldehitler için tercih edilen bir histokimyasal ayraç. Devamını Oku

 • schiff base: Schiffbazı Devamını Oku

 • schiff bases: Schiff bazları Devamını Oku

 • schiff bazı: Karbonazot çift bağı (bir imin grubu) içeren bir bileşik. Devamını Oku

 • periodic acid schiff: Pas Devamını Oku

 • bazlar: Hidrojen iyonlarını alan kimyasal maddeler. Devamını Oku

 • pirimidin bazları: Kimyasal yapı olarak pirimidine benzeyen sitozin, timin ve urasil bazları. Devamını Oku

 • kuşbazlar: Padişahların av kuşlarını yetiştiren kimseler. Devamını Oku

 • pürin bazları: Kimyasal yapı olarak pürine benzeyen ve DNA’nın yapısında bulunan adenin ve guanin bazları. Devamını Oku

 • konjuge asit ve bazlar: Bir proton alıp vererek birbirine dönüşen kimyasal türler. Bir hidrojen iyonunun uzaklaştırılmasıyla oluşan zayıf asit ve bazlar. Devamını Oku

 • kuvvetli asit ve bazlar: Özel bir çözücüde tamamen iyonlaşan asitler ve bazlar. Devamını Oku

 • zayıf asitler ve bazlar: Özel bir çözücüde ancak kısmen iyonlaşabilen asitler ve bazlar. Devamını Oku

 • Brönsted Lowry asit ve bazları: Bir asidin bir proton vericisi ve bir bazın bir proton alıcı olarak tanımladığı bir asit baz kavramı. Devamını Oku

 • monokarboksilli asit: Bir karboksil grubu içeren alifatik veya aromatik karbon asidi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar