scleral ectasia sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte scleral ectasia kelimesinin manası:

 1. Sklera ektazisi

scleral ectasia ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sklerektazi: Sklera ektazisi. Devamını Oku

 • esophageal ectasia: Yemek borusu ektazisi Devamını Oku

 • sclera: Anat göz akı, sklera. Gözakı, sklera Devamını Oku

 • panoftalmitis: Sklera d Devamını Oku

 • anulus sklera: Sklera halkası. Sklera halkası. Devamını Oku

 • sclerotic: Anat Gözakı, sklera Devamını Oku

 • spasya anguli iridokornealis: İris açısında, iris çıkıntısı, kornea ve sklera arasında bulunan ve göz basıncının düzenlenmesinde önemli görevi olan küçük boşluklar. İris açısında, iris çıkıntısı, kornea ve sklera arasında bulunan ve göz basıncının Devamını Oku

 • göz küresi: Sklera, koroit ve retinadan oluşan küre biçimindeki yapı, bulbus okuli. Devamını Oku

 • sert kat: (anlamdaş. göz akı, karşılık: sklera), (Yun. skleros = sert): Göz yuvarını en dıştan örten sağlam, opak ve telli bir kat. Devamını Oku

 • göz akı oluğu: Tunica fibrosa bulbi’nin, sıklera ve kornea denilen iki kısmı arasındaki sınırı veren daire biçiminde sığ oluk, sulkus sıklera. Tunica fibrosa bulbi’nin, sklera ve kornea denilen iki kısmı arasındaki sınırı veren Devamını Oku

 • area kribroza sklera: Göz küresinin polus posterior’unun biraz yan ve altında, n. opticus’un lif demetleri tarafından delinen sklera bölgesi. Devamını Oku

 • koroidea: Tabaka, kat. Göz yuvarlağının sklera ve retina arasındaki pigment ve elastik iplik içeren kan damarlarından zengin gevşek bağ dokudan yapılmış bölümü. Devamını Oku

 • şilem kanalı: Sclera’da, içten ligamentum pectinatum anguli iridocornealis’i sınırlandıran, ön göz kamerasındaki sıvıyı alan, halka biçiminde toplardamar, sinus venozus sklera. Devamını Oku

 • suprakoroidal lamina: Damar tabakanın koroit kısmını gözün dış kısmında yer alan sklera tabakası ile bağlayan melânositlerce zengin gevşek bağ dokusu tabakası. Devamını Oku

 • ekstrakapsüler ekstraksiyon: Kornea-Sklera sınırından ensizyon yapılarak camera anterior bulbi’den özel katarakt pensi ve çengeli yardımıyla lens cristallina’nın kapsülasının ön kısmıyla birlikte lensin dışarı alınması. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar