scottish philosophy sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte scottish philosophy kelimesinin manası:

 1. İskoçya okulu

scottish philosophy ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • vocational school: Meslek okulu, meslek yüksek okulu, ticaret meslek okulu, teorik çalışŸmalarının yanında öğŸrencilere ticareti de öğŸreten okul, pratik meslek eğŸitimi okulu, pratik meslekî öğŸrenim okulu Devamını Oku

 • orta dereceli okul: Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul, lise, ilköğretmen okulu, ticaret lisesi, imam-hatip okulu, teknisyen okulu, kılgılı sanat okulu ve her türlü sanat enstitüleri ile benzerleri ve bunların dengi özel okullardan herhangi birine verilen genel ad. Devamını Oku

 • mülkiyeli: Siyasal Bilgiler Okulu öğrencisi veya bu okulu bitirmiş kişi. Devamını Oku

 • bauhaus school: Bauhaus Okulu, 1919 yılında Almanya’da gelişŸtirilmişŸ olan ve sadelik ve mimarlığŸa vurgu yapan büyük bir çağŸdaşŸ mimarî tasarımı okulu (1933 yılında Naziler tarafından kapatıldı) Devamını Oku

 • isveç okulu: Viyana Okulu’nun reel görüşü ile Cambridge Okulu’nun parasal görüşü arasında bağlantı kuran, klasik düşüncenin temelini oluşturan Say Yasasını eleştiren ve Keynes’in makro kuramını etkileyen K. Wicksel’in öncülük ettiği İsveçli iktisatçıların oluşturdukları ekol. Devamını Oku

 • olanakçılık: Coğrafya koşullarının bölgesel halk kültürlerini etkilemelerine karşın onların kimliklerinin oluşumunda hiçbir görevlerinin olmadığına ilişkin düşünüş, bk. coğrafya okulu, halk kültürü, krş. insanbilim okulu. Devamını Oku

 • olanakçılık: Coğrafya koşullarının bölgesel halk kültürlerini etkilemelerine karşın onların kimliklerinin oluşumunda hiçbir görevlerinin olmadığına ilişkin düşünüş, bk. coğrafya okulu, halk kültürü, krş. insanbilim okulu. Devamını Oku

 • olanakçılık: Coğrafya koşullarının bölgesel halk kültürlerini etkilemelerine karşın onların kimliklerinin oluşumunda hiçbir görevlerinin olmadığına ilişkin düşünüş, bk. coğrafya okulu, halk kültürü, krş. insanbilim okulu. Devamını Oku

 • play hooky: Dersi asmak, okulu asmak, okulu kırmak, asmak (okul) Devamını Oku

 • cadet: Harp okulu talebesi Küçük erkek kardeş veya oğul Devamını Oku

 • kynikler okulu: (Yun. kyon = köpek, kynikos= köpeksi) : Yaşamın biricik ereğini hiç bir şeye gereksinme duymama ve kendi kendiyle yetinme, kısaca salt özgürlük olarak erdemde bulan Sokratesçi Yunan felsefe okulu. // Kurucusu Antisthenes’tir . Okul Kinosarges’te kurulduğu içinKynikler Okulu diye adlandırılmıştır. Başka bir kanıya göre de Kynik adı, kyon =köpek’ten türemiştir. Köpek gibi olmayı dile getirir. Devamını Oku

 • grammar school: İlköğretim okulu [amer.], orta öğretim okulu [brit.] Devamını Oku

 • truantry: Okulu kırma durumu, okulu asma durumu, izinsiz okuldan ayrılan kimse olma durumu; sorumluluklarından kaçınan bir kimse olma durumu; firari olma durumu Devamını Oku

 • regional boarding school: Yatılı bölge okulu Devamını Oku

 • muziekschool: Müzik okulu Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar