secretion granules sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte secretion granules kelimesinin manası:

 1. Salgı granülleri

secretion granules ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ter bezi: Derinin içinde bulunan ve ter salgılayan bez. Memeli hayvanların derilerinde her tarafa dağılmış olarak bulunan, bükülmüş tüp şeklinde, merokrin (ektin) ve apokrin tüp salgılama yapan, salgı yapan kısmın etrafı kassı Devamını Oku

 • glycogen granules: Glikojen granülleri Devamını Oku

 • nissl granules: Nissl granülleri Devamını Oku

 • zymogen granules: Zimogen granülleri Devamını Oku

 • salgı granülleri: Işık mikroskobu ile tanecikler hâlinde görülen, salgı yapan hücrelerin sitoplâzmasında bir zarla çevrili salgı maddesi. Sekresyon granülleri. Devamını Oku

 • sekresyon granülleri: Bk. salgı granülleri Devamını Oku

 • melanosit: Deride bağ doku içerisinde melanin adı verilen pigment maddesini oluşturan ve ince yapısında salgı granülleri, Golgi aygıtı, granüllü endoplazma retikulumu ve mitokondriya bulunan hücreler, melanozom. Stratum bazale katmanı içerisinde de yer alan bu hücrelerin sitoplazmik uzantıları dikensi katmana kadar uzanır. Devamını Oku

 • mast hücresi: (Yun. masten: beslemek; kytos: hücre; labros: aç gözlü) Bağ dokusunun esas hücrelerinden, metakromasi özelliği gösteren, 20-30 (mikron) kadar çapta, plâzma zarında E antikorları bulunan, büyük çekirdekli, sitoplâzması bol granüllü, granüllerinde heparin, histamin içeren, alerjik durumlarda faal olan bir hücre. Mastosit, labrosit. Devamını Oku

 • antidiüretik hormon adh: (Yun. anti: karşı; dia: arasından; ouron: idrar) Memelilerde hipofizin nöral lobundan salgılanarak nörosekresyon granülleri hâlinde depolanan ve böbreklerde suyun tutulmasını sağlayarak, vücuttaki su dengesini ayarlayan, kan basıncının ayarlanmasında da görev alan bir hormon. Vazopressin. Devamını Oku

 • inklüzyon: Hücre içinde bulunan mikrozom, virüs, pigment granülleri, yağ damlacıkları gibi cisimler. Etrafı kapsül, zar benzeri bir yapıyla çevrilme; başka bir şey içine hapsolunma, içine alma veya girme. Devamını Oku

 • secretion: Biyol Salgı, salgılama, sır tutma, saklama, gizleme Devamını Oku

 • delta hücreleri: Hipofiz bezindeki bazofil hücrelerin, küresel granülleri bulunan bir tipi olup, FSH ve LH hormonlarını salgılayan, gonadotrop hücreler de denen hücreler. Pankreasın Langerhans adacıklarında bulunan, içinde küçük ve mavi boyanan granuller Devamını Oku

 • bazofil granülosit: Özgül granül içeren ve kanda en az bulunan akyuvar. Özel granülleri heparin, histamin ve kimi canlılarda ise serotonin içerir. Düz kasların yavaş bir biçimde kasılmasını sağlayan lökotrienleri üretme yeteneğinde olan hücrelerdir. Devamını Oku

 • secretion 2: Biyol. salgılama. salgı. Devamını Oku

 • botriyomikozis: Çoğunlukla koagülaz pozitif stafilakokların, özellikle de Staphylococcus aureus’un yol açtığı, insan ve tüm hayvan türlerinde genellikle deri yaralanmalarını takiben dermisin derin kısımlarıyla deri altı, daha az olarak da kas ve kemikleri tutan, kronik irinli-granülom, sülfür granülleri ve mikroorganizma kolonileriyle belirgin, önceleri mantar etkenlerinden kaynaklandığı sanılan kronik bakteriyel yerel enfeksiyon, bakteriyel psödomisetom, stafilokok granülomu. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar