see faker sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte see faker kelimesinin manası:

 1. Fakir

see faker ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • fakirane: Fakir gibi, fakire uygun düşen Örnek: Renksiz, fakirane bir hayat, cazibesiz ve yabancı bir erkek. R. N. Güntekin Fakir bir kimseye yakışacak surette. Fakircesine. (Osmanlıca’da yazılışı: fakirâne) Devamını Oku

 • poor: Zavallı, fakir, düşkün, yoksul, sefil, perişan, verimsiz, çorak, zayıf (az), az, fena, kötü, naçizane Fakir, yoksul, muhtaç Devamını Oku

 • white trash: Beyaz fakir halk, fakir beyazlar (zenci deyişi) Devamını Oku

 • sorulu ikileme: Anlamı kuvvetlendirmek, artırmak ya da eksiltmek amacıyle aynı iki sözcüğün arasına soru eki “mi” getirilerek kurulan ikileme: Güzel mi güzel, tatlı mı tatlı, fakir mi fakir; ev mi ev, iş mi iş vb. Devamını Oku

 • muhtac: İhtiyacı olan. Akşam evinde yiyeceğini bulamayacak derecede fakir olan. Bir şey kendine lazım olan kimse. Bir eksiğini tamamlamak isteyen. Fakir. Devamını Oku

 • poor richards almanac: Fakir Richard’ın almanağŸı, Benjamin Franklin (“Fakir Richard” takma ismini benimseyen) tarafından yayınlanan ve 1732’den 1757’ye kadar başŸarılı görülen almanak (Yazılışı: poor richard’s almanac) Devamını Oku

 • penurious: Hasis, cimri, pinti, tamahkar Az, kıt Devamını Oku

 • pauper: Fakir, yoksul Fakir kimse, yoksul kimse Devamını Oku

 • sadhu: Hintli fakir. (Hinduizm) Hindu kutsal bilgesi, Hintli dünya nimetlerinden elini eteğŸini çekmişŸ kutsal adam, Hindu rahip, Hintli kutsal fakir Devamını Oku

 • fakir: Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı Örnek: En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir. F. R. Atay Olması gerekenden az Örnek: Seni fakir, soluk bir dekor içinde görmek istemem. M. Yesarî Zavallı, kimsesiz Örnek: Hey gidi kahpe felek, gençliklerine doymadan gitti fakirler. H. Taner Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san Örnek: Fakir dün ziyaretinize geldimse de bulamadım. Şemseddin Sami Hindistan’da yokluğa, eziyete kendini alıştırmış Devamını Oku

 • efkar: Düşünceler, fikirler. Düşünceler, fikirler. Kamuoyu, Devamını Oku

 • destitute: Gen of ile yoksul, yoksun, mahrum, muhtaç, fakir Fakir, muhtaç, yoksun, mahrum, sefil Devamını Oku

 • altta yok üstte yok: Yoksul, fakir. Devamını Oku

 • impecunious: Parasız, züğürt, fakir. Parasız, züğürt, fakir Devamını Oku

 • poor quarter: Fakir semt Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar