sefalik bez sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sefalik bez kelimesinin manası:

 1. Trematotlarda mirasidiumun konakçının dokularından geçmesine yarayan sıvıyı üreten bez.

sefalik bez ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bez unları: Kesilen memeli hayvanların karaciğer ve diğer salgı bezi dokuların kurutulmasıyla ve bunların suda çözünebilen maddelerinin özütlerinin kurutulmuş unları. Devamını Oku

 • sefalik: Baş Başa ait. Devamını Oku

 • sefalik evre: Pepsinojen sekresyonu, sonra gastrin ve hidroklorik asit salgısını uyaran, hayvanların yiyecek bekleme, görme, tatma, koklama ve çiğneme gibi beyinde başlangıç refleks tepkiyi uyaran evre. Devamını Oku

 • kentbilim: 1 – Geniş anlamda, kentlerin değişmesine, büyümesine, gelişmesine, bayındırılmasına ve düzenlenmesine yön veren, kentsel çevreyi, yaşamın toplumsal, ekonomik, ekinsel yönetkil ve güzelduyusal gereklerini gözönünde tutarak düzenleyen uğraşı, bilim ve sanat dalı. 2 – Dar anlamda, yerleşim yerleri için düzentasarlar hazırlamanın yöntemlerini öğreten bilim dalı ve bu dalda yetişmiş kimselerin uğraşısı. 3 – Kent bilimlerinden biri. Devamını Oku

 • bez: Pamuk veya keten ipliğinden yapılan dokuma Örnek: Arkamıza kefenimsi bezler geçirip kuşakla bağladılar. F. R. Atay Pamuktan, düz dokuma. Herhangi bir cins kumaş. Devamını Oku

 • karma bez: Pankreas gibi hem iç salgısı hem de dış salgısı olan bez. Devamını Oku

 • bez epiteli: Kandan aldıkları bazı temel maddeleri kullanarak oluşturdukları salgı maddelerini depolayan ya da salgılayan, çok köşeli, kübik ya da silindirik hücre ya da hücrelerden oluşan epitel. İç salgı bezleri (endokrin) ve dış salgı bezleri (ekzokrin) olmak üzere iki kısma ayrılır. Devamını Oku

 • adrenal bez: Bk. böbrek üstü bezi Böbrek üstü bezi. Devamını Oku

 • kozalaksı bez: Beynin altında bulunan küçük bir bez. Devamını Oku

 • kozalaksı bez: Beynin altında bulunan küçük bir bez. Devamını Oku

 • endokrin bez: İç salgı (hormon) bezi. Bk. iç salgı bezi Devamını Oku

 • apokrin bez: (Yun. apo: uzakta; krinein: ayırmak) Deri altına gömülü hâlde bulunan, kanalları kıl diplerine açılan, koyu, akıcılığı az, yapışkan olan salgısı bırakıldığında kokusuz, fakat bakterilerin etkisiyle bozulması sonucu kokulu hâle dönüşen, koltuk altı, anüs ve eşey organları çevresinde bulunan, adrenerjik ve kolinerjik sinirlerin kontrolü aranda çalışan, apokrin tip salgılama yapan bezler. Devamını Oku

 • tubuler bez: Salgı epitellerinde korpus glanduleleri tüp biçiminde olan bez. Devamını Oku

 • suprarenal bez: Bk. böbrek üstü bezi Böbrek üstü bezi. Devamını Oku

 • gazlı bez: Yaralara kapatılan ince ve seyrek bez. Ameliyatlar sırasında bölgeyi temizlemek için kullanılan steril kumaş. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar