sefalik evre sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sefalik evre kelimesinin manası:

 1. Pepsinojen sekresyonu, sonra gastrin ve hidroklorik asit salgısını uyaran, hayvanların yiyecek bekleme, görme, tatma, koklama ve çiğneme gibi beyinde başlangıç refleks tepkiyi uyaran evre.

sefalik evre ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • oksijensiz evre: Silaj yapımında ikinci evre olarak tanımlanan, ortamdaki oksijenin tüketilmesiyle anaerobik bakterilerin çoğalarak etkilerini göstermeye başladığı, küf ve maya kültürlerinin öldüğü, alkol ve diğer ürünlerin oluşumunda rol oynayan enzim faaliyetlerinin devam ettiği, laktik asit oluşumunun arttığı evre, anaerobik faz. Devamını Oku

 • sefalik: Baş Başa ait. Devamını Oku

 • göreneksel çevre: Benzer halkbilim ürünlerini taşıyan bireylerden oluşan çevre, bk. görenek, krş. geleneksel çevre, boşinançsal çevre. Devamını Oku

 • sefalik bez: Trematotlarda mirasidiumun konakçının dokularından geçmesine yarayan sıvıyı üreten bez. Devamını Oku

 • doğal çevre: İnsan ile kültürün dışında kalan doğa ve tüm canlılar, bk. çevre. krş. toplumsal çevre, kültürel çevre. Devamını Oku

 • boşinançsal çevre: Benzer boşinançları taşıyan bireylerden oluşan çevre. krş. geleneksel çevre, göreneksel çevre. Devamını Oku

 • geleneksel çevre: Benzer gelenek ürünlerini taşıyan kişilerden oluşan çevre. bk. gelenek, krş. göreneksel çevre, boşinançsal çevre. Devamını Oku

 • ışıksal çevre: Bir yerde, o yerin biçimi ile ilgili olarak, bir yandan aydınlık düzeyi, ışık dağılışı, aydınlatma biçimi ve rengi gibi ışıkla ilgili öğeler, öte yandan kullanılan rengin (renklerin) türü, doymuşluğu, bunların oylumda dağılışları gibi renkle ilgili öğeler ve renksel geriverim gibi ortak öğelerden yararlanılarak yaratılan fizyolojik ve ruhbilimsel etkin çevre. Devamını Oku

 • biyotik çevre: Bir organizmanın diğer organizmalarla olan ilişkilerinin yer aldığı çevre. Organizmalar arasındaki ilişkilerin meydana geldiği çevre. Devamını Oku

 • çevre bilimsel: Çevre bilimleriyle ilgili, çevre bilimlerine dayanan. Devamını Oku

 • çevre iktisadı: Çevre sorunlarının iktisadi açıdan ele alındığı, çevreyi ve doğal kaynakları korumanın ekonomiye katkısının ve çevre kirliliğinin enaza indirgenmesi yollarının incelendiği bir iktisat alt bilim dalı. Devamını Oku

 • çepeçevre: Bütün yanlarını kuşatan Örnek: Çepeçevre dağlar arasında Manisa, akşamları morararak susar. P. Safa Bütün yanlarını kuşatacak biçimde, fırdolayı Örnek: Gazetelerle dergileri gözden geçirip bakanlıkla ilgili yazıları çepeçevre kırmızı kalemle çizerdi. N. Cumalı Devamını Oku

 • oksijenli evre: Biçilip doğranan silaj materyalinin üzeri kapatıldıktan sonra silo içindeki oksijen tükenene kadar solunum faaliyetlerine devam etmesi olayı. Bitki dokusu ölmeye başlar, oksijen hızla tükenir, asit fermantasyonu biçimlenir. Devamını Oku

 • insaniçinci çevre etiği: Ahlaki yargılarda bulunma yeteneğini taşıyan biricik varlık insan dışındaki tüm canlıların yararlılıklarının insan sorumluluğunda olması ve insan tarafından sağlanması gerektiğini savunan etik görüş, antroposantrik çevre etiği, çevre etiği. Devamını Oku

 • ananevi çevre: Bk. geleneksel çevre Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar