sekter sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sekter kelimesinin manası:

 1. Başkalarının siyasi, dinî vb. düşüncelerine, inançlarına karşı çıkan, katı ve hoşgörüsüz davranan (kimse).
 2. Katı, hoşgörüsüz (düşünce, tutum).

sekter ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • teokrasi: Siyasi iktidarın, Allah’ın temsilcileri olduklarına inanılan din adamlarının elinde bulunduğu toplumsal, siyasi düzen, din erki. Devamını Oku

 • özgecilik: Özgeci olma durumu, diğerkâmlık. 1-Çıkar gözetmeksizin başkalarının iyiliği için özveride bulunmayı bir ilke olarak benimseyen ahlâk tutum ve görüşü. 2- Her kişinin asıl yükümlülüğünün, kendisini başkalarına, topluma adamak olduğu düşüncesine Devamını Oku

 • convertor: Çevirici Çevirici, alternatif akımları doğŸru akımlara dönüşŸtüren cihaz (Elektrik); başŸkalarının dinlerini değŸişŸtirmelerine sebep olan kimse (dini, siyasi, vs.) Devamını Oku

 • broadminded: BaşŸKalarının düşŸüncelerine saygılı, açık fikirli, genişŸ fikirli Devamını Oku

 • diplomatic: Diplomatik, siyasi, dış politika ile ilgili, ilişkilerde usta; resmi belgelere dayanan; orijinalin tam kopyası olan Diplomatik, milletlerarası siyasete ait Devamını Oku

 • dishonorer: (Amerikan İngilizcesi) rezil eden kimse, onursuzlaşŸtıran kimse, lekeleyen kimse, aşŸağŸılayan kimse, onur kıran kimse; başŸka bir kimseye aşŸağŸılar bir şŸekilde davranan kimse (dishonourer olarak da yazılır) Devamını Oku

 • diktatörlük: Diktatör olma durumu. Egemen ve mutlak siyasi bir gücün, bir veya birçok kişinin oluşturduğu bir yürütme organınca, denetimsiz olarak yürütüldüğü siyasi düzen Örnek: Zafer sonrası için bir zümre diktatörlüğünün hazırlanmakta olduğuna artık Devamını Oku

 • ayağını sürümek: 1) verilen bir işi ağırdan almak; 2) bir yerden uzaklaşmak üzere bulunmak; 3) halk inanışına göre bir kimse gelirken ardından başkalarının da gelmesine yol açmak; 4) ölmek üzere olmak. Devamını Oku

 • ruh hastası: Ruh veya sinir hastalığına tutulmuş kişi, psikopat. Yalnızca karakter yönünden olağandışı kararsızlık içinde bulunan kimse. 2-Topluma karşı olumsuz bir tutum içinde bulunan ve başkalarına düşmanlık duyguları besleyen kimselere verilen genel Devamını Oku

 • victimiser: (Britanya İngilizcesi) başŸka birini kurban durumuna getiren kimse, kurban yaratan, haksız davranan, kötü davranan (victimizer olarak da yazılır) Devamını Oku

 • victimizer: (Amerikan İngilizcesi) başŸka birini kurban durumuna getiren kimse, kurban yaratan, haksız davranan, kötü davranan (victimiser olarak da yazılır) Devamını Oku

 • titiz: Çok dikkat ve özenle davranan veya böyle davranılmasını isteyen (kimse), memnun edilmesi güç, müşkülpesent. Temizliğe aşırı düşkün olan (kimse) Örnek: Kendisi gayet titiz, kibirli, azametli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar Devamını Oku

 • ecoterrorist: Ekoterörist, çevre teröristi, doğŸa teröristi, çevreci terörist, çevreye zararlı olduğŸuna inanılan faaliyetleri önlemek amacıyla tasarlanmışŸ sabotaj gerçekleşŸtiren terörist; çevresel davalar uğŸruna terör gerçekleşŸtiren kimse; düşŸmanın doğŸal ortamına zarar verme amaçlı siyasi terör uygulayan kimse Devamını Oku

 • kısıtsızlık: Başkalarına, görüşlerini belirtme ve seçim yapmalarında olanak sağlayan tutum. Devamını Oku

 • sadist: Başkalarına acı çektirerek cinsel doyum sağlayan (kimse), elezer. Başkalarına acı çektirmekten zevk duyan (kimse), elezer. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar