semikonservatif replikasyon sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte semikonservatif replikasyon kelimesinin manası:

 1. Dna çift sarmalının açılıp her bir zincirin tamamlayıcının yeniden sentezlendiği yani yeni sentezlenen DNA çift sarmalında bir zincirin eski DNA'dan geldiği, ikinci zincir ise yeni sentezlenen zincir olduğu replikasyon olayı.

semikonservatif replikasyon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • replikasyon çatalı: Kopyalamanın yapılabilmesi için DNA’ nın iki ipliğinin birbirinden ayrıldığı ve her bir ipliğin kalıp görevi yaparak tamamlayıcı nükleotitlerin karşılarına yerleşmesi ile iki yeni ipliğin sentezlenmeye başladığı yer. Büyüme çatalı. Devamını Oku

 • replikasyon: Eşlenme Dna’nın kendi kopyasını oluşturması. Devamını Oku

 • replikasyon orijini: Bk. kopyalama kökeni Devamını Oku

 • DNA bağlayıcı protein: Replikasyon çatalında DNA tek zincirlerine bağlanarak yeniden çift sarmal yapının oluşmasını engelleyen proteinler. Devamını Oku

 • unreconstructed: Yeniden bina edilmemiş; yeni şartlara göre yeni fikirler edinmemiş Eski kafalı, sabit fikirli, eski fikir ve inançlara sabitlenmişŸ; yenilenmemişŸ, yeniden inşŸa edilmemişŸ; (Amerikan Tarihi) İç SavaşŸ’tan sonraki Yeniden Yapılanmayı kabul Devamını Oku

 • hata düzeltme: Dna replikasyonu sırasında yeni teşekkül eden ipliğe tamamlayıcı olmayan bir nükleotit girmişse ve prova okuma sırasında fark edilememişse sentez olayından sonra bu yanlış nükleotidin yeni iplikten çıkanlması olayı. Devamını Oku

 • lider dna zinciri: Dna kopyalanması sırasında çift ipliğin 3′-5′ yönündeki ipliğini tamamlayan yeni sentezlenmiş zincir. DNA’nın 5′-3′ yönündeki ipliğini ise kesik DNA zinciri ya da E.coli’deki gibi Okazaki parçaları olarak adlandırılan yeni sentezlenmiş, süreksiz parçalar halindeki zincir tamamlar. Tamamlayıcı nükleotitler her iki zincirde de 5′-3′ yönündedir. Devamını Oku

 • reconstruct: Tekrar inşa etmek, yeniden yapmak veya tertip etmek Kalıntılarından eski halini anlamak Devamını Oku

 • rekombinasyonal DNA onarımı: Çift DNA zinciri kopmaları, çift zincir çapraz bağlanmaları veya replikasyon sırasında tek zincirde oluşan hasarlar gibi belirli hasar tiplerinin onarımında direkt olarak uygulanan rekombinasyona ait bir olay. Devamını Oku

 • B DNA: Dna çift sarmalının sağ el sarmal yapısı gösterdiği ve çift zincirin bir tam dönüşünde yapıya 10 bazın girdiği DNA biçimi. DNA’ların büyük çoğunluğu bu biçimdedir. Devamını Oku

 • dna polimeraz: Dna ve RNA kalıbı kullanarak deoksiribonükleotit birimlerinin eklenmesi ile DNA sentezlenmesini katalizleyen herhangi bir enzim. Kalıp olarak DNA’nın bir iplikçiğini veya RNA’yı kullanıp deoksiribonükleotit birimlerini fosfodiester bağıyla bağlayarak DNA sentezlenmesini Devamını Oku

 • zincir baklası: Zincir frezede talaş çıkaran zincirin kesici parçalarından her biri. Bk. zincir baklası Devamını Oku

 • tekrar: Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması Örnek: Gerçi hayat kitaba sığmayacak kadar geniştir fakat tekrarlarla doludur. A. Haşim Bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme. Bir daha, yine, Devamını Oku

 • rehash: Eski bir meseleyi yeniden tartışmak Eski bir meseleyi yeni isimle meydana çıkarma. Devamını Oku

 • yeni idealizm: 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra özdekçilik, olguculuk ve doğalcılığın egemenliği karşısında -> idealizmi yeniden canlandırmaya çalışan akımlar. Bu adı ilkin İtalya’da -> Yeni-Hegelciler (Croce, Gentille) kullanmışlardır. Başlıca temsilcileri: Lotze, Eucken, Dilthey, Yeni Kantçılar ve Yeni Hegelciler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar