seminer kitaplığı sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte seminer kitaplığı kelimesinin manası:

 1. Üniversitede, merkez kitaplığa bağlı, belli konulardaki dermelerle hizmet sunan küçük kitaplık.

seminer kitaplığı ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • bölüm kitaplığı: Üniversite kitaplıklarında, merkez kitaplığı dışında, belli konularda dermeleri olan küçük kitaplıklardan her biri. Devamını Oku

 • üniversite kitaplığı: Ait bulunduğu üniversite toplumuna hizmet sunan, o üniversitenin amaçlarının gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere çalışan araştırma kitaplığı. Devamını Oku

 • kitaplık: Kitapların yerleştirildiği raflardan oluşan mobilya, kütüphane. Kuruluş amaç ve görevine uygun kitap, film, plak gibi her türlü düşünce ve sanat ürününü toplayan, düzenleyen ve genel olarak ilgilenen okurlara sunan kuruluş, Devamını Oku

 • öğretmen kitaplığı: Okulda öğretmenlerin meslekî ve genel bilgilerini zenginleştirecek nitelikte kitapların bulunduğu kitaplık. Belli bir bölgede görevli öğretmenlerin okuma ve yetişme gereksinmelerini karşılamak için kurulan kitaplık. Devamını Oku

 • vakıf kitaplık: Toplumun yararlanması için sonsuz olarak bağışlanmış bulunan ve vakıf koşullarına uygun bir hizmet vermekle yükümlü bulunan kitaplık. Devamını Oku

 • özerk kitaplık: Belli bir dizgenin bir parçasını oluşturan, ancak yönetimi açısından bağımsız olan kitaplık. Devamını Oku

 • kitaplıkbilim uzmanı: Kitaplıkbilim eğitimi gördükten sonra, kitaplıkbiliminin herhangi bir dalında uzmanlaşmış kişi. Devamını Oku

 • kitaplık bilimci: Kitaplıklarda işlerin yürütülmesini sağlayan, kitaplık bilimi öğrenimi görmüş kimse, kütüphaneci. Devamını Oku

 • kitaplıkbilimci: Kitaplıklarda işlerin yürütülmesini sağlayan, kitaplıkbilim öğrenimi görmüş kimse, kütüphaneci. Kitaplıklarda her türlü işin yürütülmesini sağlayan, kitaplıkbilim öğrenimi görmüş kişi. Devamını Oku

 • gezici kitaplık: Kitaplık açılamayan yerdeki halkın ayağına özel bir taşıtla giden kitaplık. Devamını Oku

 • yığınak kitaplık: Bir ya da birkaç kitaplığın, az kullanılan gereçlerini gerektiğinde kullanmak üzere bir yerde topladığı kitaplık. Devamını Oku

 • kitaplık görevlisi öğretmen: Kitaplıkbilimcisi olmadığı halde dersleri yanında kitaplık işini de yürüten öğretmen. Devamını Oku

 • seminer kütüphanesi: Bk. seminer kitaplığı Devamını Oku

 • gençler kitaplığı: Genellikle halk kitaplığı içinde yer alan, çocuk dermesi ile yetişkinler dermesi arasında bir geçit olan derme ya da kitaplık. Devamını Oku

 • merkezı kitaplık: Kendisine bağlı şubeleri bulunan, olağan kitaplık işlerinin yanında bu şubelerin teknik işlerinin de yürütüldüğü kitaplık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar