seminer kütüphanesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte seminer kütüphanesi kelimesinin manası:

 1. Bk. seminer kitaplığı

seminer kütüphanesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • seminar library: Seminer kitaplığı Devamını Oku

 • kütüphaneci: Kitaplıkta görevli kimse, bibliyotekçi. Kitaplık bilimci, bibliyotekçi. Devamını Oku

 • seminer kitaplığı: Üniversitede, merkez kitaplığa bağlı, belli konulardaki dermelerle hizmet sunan küçük kitaplık. Devamını Oku

 • önbasım: Bir kitabın bir bölümünün, tümünden önce basılıp yayınlanması. Bir seminer ya da kongreye sunulacak bildirinin, seminer ya da kongre toplanmadan önce yayınlanması. Devamını Oku

 • bölüm kitaplığı: Üniversite kitaplıklarında, merkez kitaplığı dışında, belli konularda dermeleri olan küçük kitaplıklardan her biri. Devamını Oku

 • web based seminar: İnternet tabanlı seminer, İnternet üzerinden yapılan konferans seminer veya çalışŸma Devamını Oku

 • kütüphanecilik: Kitaplık görevlisinin işi. Kitaplık bilimi. Devamını Oku

 • öğretmen kütüphanesi: Bk. öğretmen kitaplığı Devamını Oku

 • kitaplık bilimci: Kitaplıklarda işlerin yürütülmesini sağlayan, kitaplık bilimi öğrenimi görmüş kimse, kütüphaneci. Devamını Oku

 • kitaplık görevlisi öğretmen: Kitaplıkbilimcisi olmadığı halde dersleri yanında kitaplık işini de yürüten öğretmen. Devamını Oku

 • yığınak kitaplık: Bir ya da birkaç kitaplığın, az kullanılan gereçlerini gerektiğinde kullanmak üzere bir yerde topladığı kitaplık. Devamını Oku

 • gezici kitaplık: Kitaplık açılamayan yerdeki halkın ayağına özel bir taşıtla giden kitaplık. Devamını Oku

 • okur kartı: Kitaplıktan yararlanan okurun adını, adresini, kimi kez de ilgilendiği konuları belirten ve kitaplıkta korunan kart. Okurun kitaplıktan yararlanmasını sağlayan, üzerinde açık kimliği bulunan kart. (Okurda bulunur.) Devamını Oku

 • kitaplıkbilim uzmanı: Kitaplıkbilim eğitimi gördükten sonra, kitaplıkbiliminin herhangi bir dalında uzmanlaşmış kişi. Devamını Oku

 • merkezı kitaplık: Kendisine bağlı şubeleri bulunan, olağan kitaplık işlerinin yanında bu şubelerin teknik işlerinin de yürütüldüğü kitaplık. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar