senkretizm sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte senkretizm kelimesinin manası:

 1. Birbirinden ayrı düşünce, inanış veya öğretileri kaynaştırmaya çalışan felsefe sistemi.

senkretizm ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • deneyüstücülük: İnsan bilgisinin niteliğini ve ilkelerini akıl yoluyla çözmek amacıyla deney alanının ötesine gitmeye çalışan anlayış, mütealiye, transandantalizm. Ahlakta belli bir gizemciliği savunan, Tanrı, doğa ve insanı kaynaştırmaya çalışan Amerikan felsefe Devamını Oku

 • neoplatonizm: Yeni Eflatunculuk. Üçüncü yüzyılda Eflatun’un fikirleriyle doğunun mistik düşünüşlerinin kaynaşmasından meydana gelmiş felsefe sistemi. Devamını Oku

 • uğur: Bazı olaylarda görülen ve insana iyilik getirdiğine inanılan belirti veya bazı nesnelerde var olduğuna inanılan iyilik kaynağı Örnek: Onlar da uğurlar dilediler, aralarında konuşmaya başladılar. M. Ş. Esendal Bu nitelikte olduğuna inanılan şey. Devamını Oku

 • sept zm: Fr. Fls: Müsbet veya menfi hiçbir kat’i hükme varamıyan ve daim şüphe içinde olmayı kabul eden sapık felsefe sistemi. Şüphecilik. (Bak: Sofestai, Sofizm) Devamını Oku

 • seçmecilik: Kurulmuş olan dizgelerden değişik düşünceleri seçip alma ve kendi öğretisinde birleştirme yöntemi ve bu yöntemle çalışan filozofların öğretisi, eklektizm. Yararlılık, sempatiklik, bilişsel ve duyusal farklılıklar vb. nedenlerden dolayı hayvanları kendi Devamını Oku

 • uyanış: Uyanma durumu veya biçimi Örnek: Parasız adamın sabahleyin bir acı, zehirli uyanışı vardır, ölümden beterdir. R. H. Karay Uyanma, intibah. Bilgisizlikten kurtulma durumu Örnek: Bazı uyanış ve toparlanış belirtileri meydana getirmişti. Y. K. Karaosmanoğlu Avrupa’da özellikle Devamını Oku

 • intellectualism: Münevverlik, anlıkçılık, ilmin mantıktan çıktığını ileri süren kuram. Entelektüalizm, zihincilik, anlakçılık; akıl veya zeka kullanımı; saf aklın bilginin kaynağŸı olduğŸu doktrini (Felsefe) Devamını Oku

 • roman catholicism: Roma KatolikliğŸi, Roma Katolik Kilisesi inanç ve öğŸretileri Devamını Oku

 • özyapı özelliği: Özyapıyı tanımlamaya ya da birbirinden ayırmaya yarayan temel özellik. Devamını Oku

 • bölmeç: Ambalaj içinde bulunan malları birbirinden ayırmaya yarayan koruyucu parça. Devamını Oku

 • ışılölçer: İki ışık kaynağının yeğinliklerini karşılaştırmaya yarayan aygıt. Devamını Oku

 • bachelor of philosophy: Felsefe diploması, felsefe mezuniyeti, felsefe alanında diploma; felsefe mezunu, felsefe alanında lisans mezunu, felsefe alanında diploma sahibi kimse Devamını Oku

 • bachelor of philosophy: Felsefe diploması, felsefe mezuniyeti, felsefe alanında diploma; felsefe mezunu, felsefe alanında lisans mezunu, felsefe alanında diploma sahibi kimse Devamını Oku

 • theosophy: Teosofi, bireyle Allah veya melekler arasında doğrudan bağlantı kurmayı amaçlayan dini sistem Budist ve Brahman sistemine benzer yeni bir din ve felsefe sistemi Devamını Oku

 • asunder: Ayrılmış olarak, parçalanm ış bir şekilde Parçalar halinde Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar