sermaye tasarruf edici teknik sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sermaye tasarruf edici teknik kelimesinin manası:

 1. Veri teknoloji ve aynı eş ürün eğrisi üzerinde kalma koşuluyla, faizlerin ücretlere göre yükselmesi nedeniyle, bir ürünün üretiminde sermayenin yerine emeğin kullanılması.

sermaye tasarruf edici teknik ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sermaye tasarruf edici teknik: Veri teknoloji ve aynı eş ürün eğrisi üzerinde kalma koşuluyla, faizlerin ücretlere göre yükselmesi nedeniyle, bir ürünün üretiminde sermayenin yerine emeğin kullanılması. Devamını Oku

 • sermaye tasarruf edici teknolojik gelişme: Faktör fiyat oranları sabitken, emeğin verimliliğini sermayenin verimliliğine göre daha çok artırdığı için, sermaye yerine emek kullanımını özendiren teknolojik gelişme. Devamını Oku

 • emek tasarruf edici teknolojik gelişme: Faktör fiyat oranları sabitken, sermayenin verimliliğini emeğin verimliliğine göre daha çok artırdığı için, emek yerine sermayenin kullanımını özendiren teknolojik gelişme. Devamını Oku

 • eniyi kaynak dağılımı: Üretim olanakları eğrisi üzerinde kalma koşuluyla kıt kaynakların, bireylerin gereksinimlerini en yüksek düzeyde karşılayacak biçimde etkin kullanılması. Devamını Oku

 • emek yoğun teknoloji: Bir malın üretiminde veya bir kesimde kullanılan emek/sermaye oranının diğer bir malın üretiminde veya diğer bir kesimde kullanılandan daha yüksek olduğu teknoloji. krş. sermaye yoğun teknoloji Devamını Oku

 • tasarruf: Bir şeyi istediği gibi kullanma yetkisi, kullanım Örnek: Vücudum artık irademin tasarrufundan çıkmıştı. R. N. Güntekin Tutum. Para biriktirme, artırım. Devamını Oku

 • sermaye maliyeti: Bk. 1. faiz 1 2. sermayenin marjinal etkinliği Devamını Oku

 • tanısal teknik: Kılavuzlukta öğrencinin özel yeteneklerini, güçlük ve ilgilerini öğrenmek için tanısal testler uygulanmasını, onun yaşamı ve ruhsal gelişimiyle ilgili yazı ya da dosyalar üzerinde yapılan çözümlemelerin incelenmesini ve görüşmeler sonucu elde edilen bireysel değerlendirmelerden yararlanılmasını kapsayan teknik. Devamını Oku

 • teknik yönetmelik: 551 sayılı Markalar Yasası’nın 44. maddesine uygun olarak, Birlik markasının kütüğe yazımı ve kullanılması için düzenlenmesi gereken belge. Devamını Oku

 • değişken sermaye: Marksist yaklaşımda, sermayenin üretim sürecine emek biçiminde giren ve bu süreçte kendi öz değerine eşit ve ek bir değer artık değer yaratan bölümü. krş. değişmeyen sermaye Devamını Oku

 • kısa vadeli sermaye hareketleri: Faiz veya döviz arakazancından yararlanmak amacıyla sermayenin bir yıldan kısa vadeli olarak bir ülkeden diğer ülkeye hareketi. Devamını Oku

 • fiktif sermaye: Enflasyon dönemlerinde parasal olmayan varlık niteliğinde bulunan sermayenin kayıtlı değerinin, fiyatlar düzeyindeki değişmelere uygun bir biçimde ayarlanmadığı durumda, görünürde daha yüksek olması. Devamını Oku

 • fiş: Prizden elektrik akımı almaya yarayan araç. Alışverişlerde ödenen paranın miktarını, vergilerini, alışverişin yapıldığı tarihi gösteren belge. Devamını Oku

 • teknik yarışımı önleme: Anlaşma yapılarak karşı teknikbilimin ele alınması yoluyle, yarışımın kaldırılması ve tekel yaratılması. Devamını Oku

 • kullanıcının sermaye maliyeti: Bk. 1. faiz 1 2. sermayenin marjinal etkinliği Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar