sermayenin marjinal verimliliği sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sermayenin marjinal verimliliği kelimesinin manası:

 1. Diğer üretim faktörleri sabitken, sermaye miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam üretimde yol açtığı değişme.

sermayenin marjinal verimliliği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sermayenin marjinal verimliliği: Diğer üretim faktörleri sabitken, sermaye miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam üretimde yol açtığı değişme. Devamını Oku

 • emeğin marjinal verimliliği: Diğer üretim faktörleri sabitken, emek miktarındaki bir birimlik değişmenin toplam üretimde yol açtığı değişme. Devamını Oku

 • sermayenin marjinal maliyeti: Üretim sürecinde kullanılan sermayede bir birimlik değişmenin toplam maliyette yol açtığı değişme. Devamını Oku

 • marjinal maliyet: Üretimde ortaya çıkan bir birimlik değişmenin toplam maliyette yol açtığı değişim, diğer bir deyişle herhangi bir üretim düzeyinde toplam maliyetteki değişmenin üretimdeki değişime oranı. Devamını Oku

 • emeğin ortalama verimliliği: Diğer üretim faktörleri sabitken, değişen emek değerlerine bağlı olarak birim emek başına elde edilen ürün. Devamını Oku

 • emeğin marjinal maliyeti: Üretim sürecinde kullanılan emekte bir birimlik değişmenin toplam maliyette yol açtığı değişme. Devamını Oku

 • sermayenin marjinal etkinliği: Yatırımın iktisadi ömrü boyunca sağlayacağı beklenen net getirilerin bugünkü değerini yatırımın değerine eşitleyen indirim oranı. Yapılacak her ek bir birimlik yatırım başına, bu yatırımın iktisadi ömrü boyunca sağlayacağı beklenen net Devamını Oku

 • ortalama ürün: Diğer üretim faktörleri sabitken, bir birim üretim faktörü başına düşen ürün miktarı. Devamını Oku

 • faktör ikame esnekliği: Üretim faktörleri oranlarındaki oransal değişmenin, marjinal teknik ikame oranındaki oransal değişmeye oranı biçiminde hesaplanan ve üretim faktörlerinin birbirlerinin yerine kullanılabilme gücünü gösteren katsayı. krş. marjinal teknik ikame oranı Devamını Oku

 • cobb douglas üretim fonksiyonu: Üretim teknolojisinin tanımlanmasında kullanılan ve üretim faktörleri sermaye ve emek arasındaki ikame esnekliği katsayısının bire eşit olduğu bir tür C.E.S. üretim fonksiyonu. krş. C.E.S. üretim fonksiyonu, Leontief üretim fonksiyonu, doğrusal üretim fonksiyonu Devamını Oku

 • ölçeğe göre artan getiri: Tüm üretim faktörleri aynı oranda artarken üretim miktarının üretim faktörlerinin artış oranından daha fazla arttığı, diğer bir deyişle üretim miktarı artarken uzun dönem ortalama maliyetin azaldığı durum. krş. içsel ölçek ekonomileri, ölçeğe göre azalan getiri Devamını Oku

 • ölçeğe göre azalan getiri: Tüm üretim faktörleri aynı oranda artarken üretim miktarının üretim faktörlerinin artış oranından daha az arttığı, diğer bir deyişle üretim miktarı artarken uzun dönem ortalama maliyetin arttığı durum. krş. eksi içsel ölçek ekonomileri, ölçeğe göre artan getiri Devamını Oku

 • marjinal dışalım eğilimi: Millî gelirde ortaya çıkan bir birimlik değişmenin dışalımda yarattığı değişim. Devamını Oku

 • marjinal dışalım eğilimi: Millî gelirde ortaya çıkan bir birimlik değişmenin dışalımda yarattığı değişim. Devamını Oku

 • anamalın marjinal verimliliği: Bk. sermayenin marjinal verimliliği Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar