seroid sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte seroid kelimesinin manası:

 1. Okside olmuş lipit ve proteinlerin suda çözünmeyen polimerlerinden oluşan aside dirençli, sudanofilik, karaciğer, sinir sistemi ve kaslarda biriken bir pigment.

seroid ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • seroid lipofuskinozis: İlerleyen yaşla birlikte, lipopigment ve yaşlanma pigmentinin sitoplazmik granüller tarzında sinir hücresi, makrofaj ve kas hücrelerinde birikmesi. Birçok organda birikimlere rastlanmasına karşın genellikle serebral korteks, retinal nöronla Purkinje hücrelerinde birikir. Klinik olarak körlük ve kaslarda koordinasyon bozukluluğu dikkati çeker. Devamını Oku

 • yaşlanma pigmenti: Bazı hayvanların dokularında yaşlanmayla biriken, suda çözünmeyen pigment granülleri. Kahverengi, uzun dalga boylu ültraviyole ışığıyla aktifleştirildiğinde sarı yeşil flüoresan özellik gösteren, lipit protein bileşiği. Seroyit pigment, lipofuskin. Otofagositoz yoluyla lizozomlara Devamını Oku

 • kadmiyum sülfür: Formülü CdS olan, sabunları, seramikleri, kau–cüg–u renklendirmede pigment olarak , ayrıca piroteknikte ve güneş pillerinde kullanılan suda çözünmeyen , parlak altıgen kristal yapıda turuncu renkli bir tuz. Devamını Oku

 • parasiyanojen: –iişi–tıldığında süblimleşen suda çözünmeyen bir katı. (CN)n halinde mol kütlesi bilinmeyen ve suda çözünmeyen siyanojenin 300 Devamını Oku

 • oleovitamin A: Balık karaciğeri yağı veya yemeklik bitkisel yağlardan elde edilen suda çözünmeyen kahverengi, kararsız yapıda bir çözeltisi. Devamını Oku

 • pepton: Vücutça özümlenebilecek duruma gelmiş albüminli besin. Pepsinin albuminlerin üzerine etkisiyle oluşan suda çözünen, parşömen kağıdından difüzlenebilen, ısıtma ile çökmeyen proteoz ve aminoasitlerin basit bir karışımı. Midedeki sindirim olayı buna bir Devamını Oku

 • ddt: Bk. diklorofenil trikloroetan Suda çözünmeyen fakat alkol, benzin ve gazyağında çözünen, vücuda alınmasını takiben özellikle yağ doku ile karaciğerde birikerek kanser d Devamını Oku

 • lipit: Hayvan ve bitki dokularının eter, benzin, kloroform vb. yağ çözücülerinde eriyen bölümü. Yağ Devamını Oku

 • lipit: Hayvan ve bitki dokularının eter, benzin, kloroform vb. yağ çözücülerinde eriyen bölümü. Yağ Devamını Oku

 • keratin: Tırnak, boynuz, kıl gibi üst deri ürünü olan yapıları oluşturan proteinli madde. Tırnak ve boynuzun ana maddesi. Devamını Oku

 • kromatofor: Plazması pigment tanecikleriyle dolu, çokgen veya yıldız biçiminde, belirli uzunlukta veya kısalabilir uzantıları bulunan hücre. Pigment kapsayan organel. Pigment hücreleri sinir sisteminin ve hormonların kontrolü alanda canlının renginin değişmesini sağlar. Devamını Oku

 • çevresel sinir sistemi pns: (Yun. peri: etrafında; pherein: taşımak) Beyin ve omurilik dışında kalan sinir dokusunu kapsayan ve vücudun çeşitli kısımlarının merkezî sinir sistemi ile iletişim hâlinde bulunmasını sağlayan sistem. Periferal sinir sistemi. Devamını Oku

 • sistin: İki sislein amino asidinin sülfidril gruplarının oksidasyonu ile oluşan dimer yapı. Cys-Cys. Formülü C6H12O4N2S2, mol kütlesi 240,16 g olan, keratinin yapısında bulunan, idrarda küçük düzgün sekiz yüzlü şeklinde oluşan ve Devamını Oku

 • hidrofob: (Yun. hydor: su; phobos: korku) Bir bileşiğin, suyla yeterince reaksiyona girmeyen, suda az çözünen ya da hiç çözünmeyen grubu. Aralarından suyu çıkarıp topluluklar oluştururlar. Polar olmayan grup, kutupsuz grup. Su Devamını Oku

 • ölüm katılığı: Ölümden 2-4 saat sonra başlayarak çizgili ve düz kaslarda geri dönüşümsüz sertlik, şişme, kasılma ve eklemlerin hareketsizliğiyle belirgin bir ölüm belgesi, rigor mortis, ölüm sertliği. ATP’nin tükenmesiyle aktin-miyozin kompleksinin çözülmesi için gerekli olan ATP bulunmayışıyla kas sürekli kasılı kalır. Daha sonra lizozomal enzimlerle proteinlerin yıkılması sonucu kaslarda katılık son bulur. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar