serolojik test sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte serolojik test kelimesinin manası:

 1. Serumda bir etkene özgül antikorların varlığını tespit etmeye yönelik olarak gerçekleştirilen ELİZA, RİA ve İFA gibi testler.

serolojik test ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • endurance test: Dayanıklılık testi, bir sistem veya materyalin uzun bir zaman dilimi boyunca ne kadar süre dayandığŸını ve ne zaman arızalandığŸını tespit etmek için yapılan test (genellikle otomobillerde gerçekleşŸtirilen test) Devamını Oku

 • fosfataz test: Sütün pastörizasyon kontrolünde, fosfataz enziminin varlığını veya yokluğunu belirlemeye yönelik olarak yapılan test. Özellikle stafilokokların (koagülaz pozitif) ürettikleri fosfataz enzimini belirlemek amacıyla yapılan bir deney. Devamını Oku

 • Widal test: Salmonella enfeksiyonu şüpheli hastalarda Salmonella typhi ve Salmonella paratyphi’nin O ve H antijenlerine karşı serumda oluşmuş aglütininlerin varlığını araştıran test. Devamını Oku

 • test: Sınav. Bir kimsenin, bir topluluğun doğal veya sonradan kazanılmış yeteneklerini, bilgi ve becerilerini ölçmeye ve anlamaya yarayan sınama. Devamını Oku

 • eşdeğerli test: İçeriği ve kapsadığı maddelerin güçlüğü bakımından bir teste koşut olarak geliştirilen bir ya da daha çok sayıdaki benzeri testlere verilen ad. Devamını Oku

 • eşdeğerli test: İçeriği ve kapsadığı maddelerin güçlüğü bakımından bir teste koşut olarak geliştirilen bir ya da daha çok sayıdaki benzeri testlere verilen ad. Devamını Oku

 • benchmark test test bench: Denektaşı sınaması Devamını Oku

 • test istatistiği: İstatistiksel anlamlılık testlerini gerçekleştirirken H0 varsayımını reddetmek veya kabul etmek üzere, seçilen anlamlılık düzeyindeki tablo değerinin karşılaştırıldığı teste ait hesaplanan değer. Bk. sınama örneklemdeğeri Devamını Oku

 • otoimmün dermatozis: Otoimmüniteye bağlı olarak deride oluşan patolojik değişim. Ender görülür, uygun immünolojik testler kullanarak doku veya dolaşımdaki antikorların ortaya konmasıyla tanı konur. Devamını Oku

 • agglutinins: Serumda mevcut olan, mikroorganizmalarla veya özel proteinlerle birleşŸerek agglutinasyon meydana getiren antikorlar. Devamını Oku

 • halkla ilişkiler: Bir şirketin, var olan ve olası müşterileriyle ilişkilerini geliştirmeye ve şirket hakkında olumlu izlenimler oluşturmaya yönelik gerçekleştirilen etkinliklerin tümü. Devamını Oku

 • yapılabilirlik: Herhangi bir girişimin işletme ve ekonomi yönlerinden durumunu önceden tespit etme, uygulanabilirlik, fizibilite. Yatırım projelerinin gerçekleştirilebilir olup olmadığını saptamak amacıyla iktisadî, malî, teknik ve hukukî bilgiler dikkate alınarak yapılan çalışmaların Devamını Oku

 • okun yasası: İşsizlik oranının doğal orandan sapması ile gerçekleşen reel gayrisafi yurtiçi hasılanın potansiyel hasıladan sapması arasında ters yönlü bir ilişki olduğu ileri sürülen ve Arthur Okun tarafından geliştirilen yasa. Okun, ABD ekonomisine yönelik olarak yaptığı görgül çalışmada gerçekleşen gayrisafi yurtiçi hasılanın potansiyel hasıladan % 1’den daha büyük olduğunda, işsizlik oranı doğal oranının % 0,3 altına düştüğü Devamını Oku

 • test.: Testament. Devamını Oku

 • rekombinant dna teknolojisi: Bk. genetik mühendisliği Belirli bir gen tespit edilerek ayrılıp daha sonra plazmit gibi bir taşıyıcı DNA’nın içine yerleştirilerek rekombinant DNA’ların oluşturulması, amacına yönelik olarak bu rekombinant yapının klonlanması ve proteinlere Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar