ses sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ses kelimesinin manası:

 1. Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün
  Örnek: Şafağa doğru otomobil sesi duyuldu. F. R. Atay
 2. Ciğerlerden gelen havanın ses yolunda yaptığı titreşim
  Örnek: Boğukluğu benim kulağıma da ürkütücü gelen bir sesle sordum. R. H. Karay
 3. Duygu ve düşünce
  Örnek: Gençliğin sesini duyuran başka bir dergide ... Y. Z. Ortaç
 4. Herhangi bir davranış, tutum karşısında uyanan ruhsal tepki.
 5. Aralarında uyum bulunan titreşimler.
 6. (Derleme.. fonem,ses unsuru,seslik, ün) Kulağın duyabildiği titreşim.
 7. İşitme duyusunu, uyaran dalga; bu tür dalgaların beynin işitme özeğini etkilemesi.
 8. Titreşimli bir kaynaktan çıkan, belirli bir ortamda uzunlamasına dalgalar biçiminde yayılan basıncın etkisiyle kulağın algıladığı duyu.

ses ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sesüstü sıklığı: İnsan kulağının işitme sınırı ötesinde bulunan seslerin titreşim sıklıkları. İnsan kulağının işitme sınırı ötesinde bulunan seslerin titreşim sıklıkları. Devamını Oku

 • ses düşmesi: Kelimede bir sesin kaybolması: ısıcak > sıcak, ısıtma > sıtma gibi. (Derleme., düşme, fonem düşmesi, fonem atımı) Sözcükte bir sesin kaybolması: (ısıtma) < sıtma, (ısıcak) < sıcak, çift< (çif) örneklerinde Devamını Oku

 • ses dalgaları: Titreşim etkisiyle cisimlerde oluşan dalgalar. Devamını Oku

 • ses yinelenimi: Olağan insan kulağının işitme sınırları içinde yer alan yinelenim. Yaklaşık 30-20.000 Hz’dir. Devamını Oku

 • sesüstü bilgisi: İnsan kulağının işitme sınırı olan yakdaşak 20 kHz’lik sıklıkların üstünde kalan çok tiz sesleri inceleyen bilgi kolu. İnsan kulağının işitme sınırı olan yakdaşak 20 kHz’lik sıklıkların üstünde kalan çok tiz Devamını Oku

 • ses yolu: Sesin oluşması için akciğerlerden gelen havanın gırtlak, burun veya ağızda izlediği yol. Bir ses kuşağında yer alan, ses titreşimlerinin görüntülerini taşıyan bir veya birkaç dar yol. Devamını Oku

 • ses telleri: Gırtlağın içinde havanın titreşmesi ile sesin oluşmasını sağlayan organlar. Önde halka ve kalkan kıkırdakların iç kenarlarına yerleşmiş olan, arkada üçgen piramit şeklindeki ibriksi kıkırdakların iç yüzüne bağlı bulunan, gırtlağın ortasında Devamını Oku

 • ses birimi: Dildeki başka seslerle kurduğu ilişki yönünden belirlenen ayırıcı özelliği bulunan ses ögesi, fonem. Konuşma organının belirli hareketleri ile oluşan ve belli bir biçimde sıralanarak aynı dili konuşanlar arasında bir kavramın Devamını Oku

 • ses kirişi: Gırtlağın içinde ikisi sağda, ikisi solda bulunan ve havanın titreşmesiyle ses çıkarmayı sağlayan kıvrım. Devamını Oku

 • ses kirişleri: Gırtlağın içinde ikisi sağda, ikisi solda bulunan ve havanın geçmesiyle titreşerek ses çıkaran dört kıvrım. {Deri, ses telleri) Ses meydana getiren gırtlaktaki kas kıvrımları. Devamını Oku

 • ses imleri: Radyo yayınlarında kullanılan imler. Devamını Oku

 • ince ses: Titreşim sayısı çok olan ses, tiz ses. Devamını Oku

 • ses bilgisi: Bir dilin seslerini boğumlanma noktaları, boğumlanma özellikleri vb. bakımlardan inceleyen dil bilimi kolu, fonetik. Ses titreşimlerinin özelliklerini, nesnelerle etkileşimlerini ve uygulamada kullanılmalarını inceleyen bilgi dalı. Devamını Oku

 • boyutlu ses: Ses yayımının uzaysal dağılımını korumak için ayrı alıcıları ile ayrı yerlerden algılanıp oylumsal nitelik kazandırılan ses dalgaları. Ses yayımının uzaysal dağılımını korumak için ayrı alıcıları ile ayrı yerlerden algılanıp oylumsal Devamını Oku

 • ses dalgası: Titreşimli bir kaynağın, kendini çevreleyen ortamda oluşturduğu değişken basıncın devinimi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar