ses düğmesi sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte ses düğmesi kelimesinin manası:

 1. Gitar üzerinden ses şiddeti ayarı yapmaya yarayan düğme.
 2. Bir ses aygıtında, seslendirme aygıtında, göstericide, almaçta sesyayara verilen sesin gürlüğünü düzenleyen düğme.

ses düğmesi ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ses düğmesi: Gitar üzerinden ses şiddeti ayarı yapmaya yarayan düğme. Bir ses aygıtında, seslendirme aygıtında, göstericide, almaçta sesyayara verilen sesin gürlüğünü düzenleyen düğme. Devamını Oku

 • son ses düşmesi: Söz sonundaki bir sesin yok olması. Kelimede son ses durumunda olan sesin düşmesi olayı: serbest>serbes, çift>çif, katarakt > katarak, güveyi > güvey, kapıg > kapı, tarıglag > tarla, yaylag > Devamını Oku

 • ses düşmesi: Kelimede bir sesin kaybolması: ısıcak > sıcak, ısıtma > sıtma gibi. (Derleme., düşme, fonem düşmesi, fonem atımı) Sözcükte bir sesin kaybolması: (ısıtma) < sıtma, (ısıcak) < sıcak, çift< (çif) örneklerinde Devamını Oku

 • ön ses düşmesi: Kelime başındaki bir sesin kaybolması: bolmak > olmak gibi. Boğumlanma koşulları, tekrarlı kullanımlar (reduplikeler) gibi çeşitli nedenlerle kelimenin başındaki sesin düşmesi olayı: ısıtma > sıtma; ısıcak > sıcak; Far. harbuz Devamını Oku

 • sertlik düğmesi: Almaçlarda sertlik ayarını sağlayan düğme. Devamını Oku

 • parlaklık düğmesi: Almaçlarda parlaklık ayarının yapılmasını sağlayan düğme. Devamını Oku

 • altyazı düğmesi: Bazı almaçlarda, altyazılı filmlerin yazılarının rahat okunabilmesini sağlayan ayar düğmesi. Devamını Oku

 • iç ses düşmesi: Kelime içindeki bir ünsüzün kaybolması. Kelime içinde aynı hecede bulunan iki ünsüzden birinin söyleyişi kolaylaştırmak gayesiyle düşmesi: arslan > aslan, altmış > atmış, tüfenk > tüfek, çift > çit, çiftçi Devamını Oku

 • içses düşmesi: Sözcük içindeki bir ünsüzün kaybolması: (Arslan) > aslan, serp -> (sep-) , çift> (çit) örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • ses bölümü: Bir göstericide, ses yolundaki sesin okunmasını sağlayan, bir okuma kafasından oluşan bölüm. Resim bölümünün karşıtı. Devamını Oku

 • ses aygıtı yuvası: Bazı aygıtlarda (örneğin almaçta, göstericide) ses aygıtının bağlanması için ayrılan yuva. Devamını Oku

 • önses düşmesi: Sözcük başındaki bir sesin kaybolması: (ısıcak) > sıcak, (ısıtma) > sıtma örneklerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • ince ayar düğmesi: İnce ayarın yapılmasını sağlayan düğme. Devamını Oku

 • yükseklik ayarı düğmesi: Yükseklik ayarını sağlayan düğme. Devamını Oku

 • genişlik ayarı düğmesi: Genişlik ayarını sağlayan, genellikle almacın içinde yer alan düğme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar