sevgeç esnekliği sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sevgeç esnekliği kelimesinin manası:

 1. Doygunluk sağlamada dolaysız yollar kapalı olduğu zaman sevgecin dolaylı doygunluk yolları arayıp bulma yeteneği.

sevgeç esnekliği ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sevgeç değişimleri: Sevgecin doygunluk eşiğiyle seçtiği dört ana yol. (1- Düşler yoluyle doygunluğun gerçekleşmesini sağlayan baskı; 2- Yüceltme; 3- Dilek ve duyguları karşıtlarına dönüştürebilme; 4- Dıştaki bir konu üzerine yönelmiş içgüdüsel amacın benlik üzerine çevrilmesi.) Devamını Oku

 • sevgeç konusu: (Freud) Sevgecin yöneldiği ve duyar olduğu kişi ya da nesneler. Devamını Oku

 • hava deliği: Bir şeyin içindeki havanın yenilenmesine yarayan delik. (Mimarlık) Büyük yapılarda pencelerer kapalı olduğu zaman iç oylumların havalanmasını sağlayan, duvarın içinden oylumlara dek bırakılan hava yollarına verilen ad. Devamını Oku

 • karşıta dönüşme: (Freud) İçgüdülerin dolaysız amaçlarına götüren yolun kapalı olması yüzünden içgüdüsel amacı karşıtına dönüştürerek doygunluk sağlamaya yarayan savunma mekanizması. Devamını Oku

 • uzama esnekliği: Bir telin ya da çubuğun gerici kuvvet etkisinde ve kuwetle oranlı olarak uzaması ve kuvvet etkisi kalkınca eski uzunluğunu bulması süreci. Bir telin ya da çubuğun gerici kuvvet etkisinde ve Devamını Oku

 • ikame esnekliği: Tüketicinin aynı fayda düzeyinde kalması koşuluyla malların birbirlerinin yerine tüketilebilme gücünü gösteren katsayı. Bk. faktörikame esnekliği Devamını Oku

 • çıktı esnekliği: Faktörlerde aynı zamanda ortaya çıkan oransal değişmelere karşı üretimin gösterdiği oransal duyarlılık. Bu esneklik, homojen üretim fonksiyonlarında üretimin üretim faktörlerine olan esneklik katsayıları toplamına eşit olup ölçeğe göre getiriyi gösterir. Devamını Oku

 • bekleyiş esnekliği: Bir değişkenin beklenen değerindeki oransal değişmenin, şimdiki değerindeki oransal değişmeye oranı. Devamını Oku

 • ücret esnekliği: Ücreti bir isteklendirme aracı olarak kullanarak verimi ve kârlılığı artırmayı amaçlayan firmaların, ücret yapısı ve düzeyini, değişen işgücü piyasasına ve karmaşık piyasa ekonomisi koşullarına göre uyarlayabilme serbestisi. krş. işlevsel esneklik, sayısal esneklik Devamını Oku

 • ücret esnekliği: Ücreti bir isteklendirme aracı olarak kullanarak verimi ve kârlılığı artırmayı amaçlayan firmaların, ücret yapısı ve düzeyini, değişen işgücü piyasasına ve karmaşık piyasa ekonomisi koşullarına göre uyarlayabilme serbestisi. krş. işlevsel esneklik, sayısal esneklik Devamını Oku

 • ücret esnekliği: Ücreti bir isteklendirme aracı olarak kullanarak verimi ve kârlılığı artırmayı amaçlayan firmaların, ücret yapısı ve düzeyini, değişen işgücü piyasasına ve karmaşık piyasa ekonomisi koşullarına göre uyarlayabilme serbestisi. krş. işlevsel esneklik, sayısal esneklik Devamını Oku

 • burulum esnekliği: Bir telin, bir çubuğun ekseni boyunca yönelmiş bir döngü etkisindeki esnekliği. Bir telin, bir çubuğun ekseni boyunca yönelmiş bir döngü etkisindeki esnekliği. Devamını Oku

 • sunum fiyat esnekliği: Bir malın sunum miktarındaki oransal değişmenin o malın fiyatındaki oransal değişmeye oranını gösteren katsayı, diğer bir deyişle bir malın fiyatında ortaya çıkan oransal değişmeye sunumun gösterdiği duyarlılık. krş. istem fiyat esnekliği Devamını Oku

 • çapraz fiyat esnekliği: Bir malın istem miktarındaki oransal değişmenin bir başka malın fiyatındaki oransal değişmeye oranı. krş. ikame mallar, tamamlayıcı mallar Devamını Oku

 • ithalat gelir talep esnekliği: Bk. dışalım gelir esnekliği Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar