seyli huruşanı zaman sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte seyli huruşanı zaman kelimesinin manası:

 1. Zamanın gürültü ve coşkunluklarının seli. (Osmanlıca'da yazılışı: seyl-i huruşân-ı zaman)

seyli huruşanı zaman ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • ilcaatı zaman: Zamanın zorlamaları ve mecburiyetleri. Yaşanılan zaman içinde meydana gelmiş bazı sebeplerin neticesi olarak karşılanan mecburiyetler. (Osmanlıca’da yazılışı: ilcaat-ı zaman) Devamını Oku

 • ilcaatı zaman: Zamanın zorlamaları ve mecburiyetleri. Yaşanılan zaman içinde meydana gelmiş bazı sebeplerin neticesi olarak karşılanan mecburiyetler. (Osmanlıca’da yazılışı: ilcaat-ı zaman) Devamını Oku

 • bidatüz zaman: Zamanın bid’ası. Yeni çıkan harikulade şey. Zamanın acib ve garibi. (Osmanlıca’da yazılışı: bid’at-üz zaman) Devamını Oku

 • faslı zamanın sahifei selasesi: Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman. (Osmanlıca’da yazılışı: fasl-ı zamanın sahife-i selâsesi) Devamını Oku

 • faslı zamanın sahifei selase: Geçmiş, şimdiki ve gelecek zaman. (Osmanlıca’da yazılışı: fasl-ı zamanın sahife-i selâse) Devamını Oku

 • müruru zaman: Bk. zamanaşımı Zamanın geçmesi. (Osmanlıca’da yazılışı: mürur-u zaman) Devamını Oku

 • boş zaman: İşçinin çalışma süresinin dışında kalan zamanı. 1-Uyumak, yemek ve çalışmak için ayrılan zamanın dışında kalan zaman. 2- Dinlenmeye, gezmeye ve eğlenmeye ayrılan zaman. Devamını Oku

 • zaman belirteci: Zaman zarfı. (Derleme.. zaman zarfı) Bir eylemin anlamını, zaman kavramı ile sınırlandıran belirteç: Sabahleyin gelmiş; Şimdi gidecek; Yarın gelsin; Geceleyin rastlayınca şaşırmış vb. Devamını Oku

 • seylabei hun: Kan seli. (Osmanlıca’da yazılışı: seylabe-i hun) Devamını Oku

 • geniş zaman eki: Fiilin gösterdiği hareketin geniş zamanda olduğunu gösteren, fiile geniş zaman kavramı veren ek. Türkçedegeniş zaman eki -r, -Ar, (I)r/-Ur’dur: ağla-r, bak-ar, gül-er, çalış-ır, getir-ir, otur-ur, güldür-ür. bk. geniş zaman. Devamını Oku

 • zaman zarfı: Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf, zaman belirteci. Bk. zaman belirteci Devamını Oku

 • zaman zarfı: Bir fiilin anlamını zaman kavramı ile sınırlandıran zarf, zaman belirteci. Bk. zaman belirteci Devamını Oku

 • geniş zaman kipi: (Derleme.. zamansızlık, zaman dışı olmaktık) Eylemin her zaman yapıldığını veya yapılmakta olduğunu ya da yapılacağını belirten zaman ve kip. Türkçede bu kip -e-r- veya -i-r- ekiyle kurulur :1. severim(sev-er-im) 2. K.T.seversin(sev-er-sin) 3. K.T.sever(sev-er) 1. K.Ç.severiz(sev-er-iz) 2. K.Ç.seversiniz(sev-er-sin-iz) 3. K.Ç.severler(sev-er-ler) 1. K.T.gelirim(gel-ir-im) 2. K.T.gelirsin(gel-ir-sin) 3. K.T.gelir(gel-ir) 1. K.Ç.geliriz(gel-ir-iz) 2. K.Ç.gelirsiniz(gel-ir-sin-iz) 3. K.Ç.gelirler(gel-ir-ler) vb Devamını Oku

 • ikinci zaman mezozoik: Günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce sona erdiği varsayılan jeolojik zamandır. İkinci zamanın yaklaşık 160 milyon yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. İkinci zamanı karakterize eden dinazor ve ammonitler bu zamanın sonunda yok olmuşlardır. Devamını Oku

 • bölge zamanı: Bir ülkede kullanılan ortak ortalama güneş zamanı. Türkiye sınırları içindeki bütün kentler Greenwich zamanına göre 2 saat ileri olan ortak bir zaman kullanırlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar