she had no business to sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte she had no business to kelimesinin manası:

 1. Bunların hiçbiri onun işŸi değŸil, bunu yapmaya hakkı yoktu (birşŸey)

she had no business to ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • had no descendants: Alt nesli yoktu, çocuk doğŸurmadı, çocukları yoktu Devamını Oku

 • had no hope of salvation: Kurtulma ümidi yoktu, tüm ümidini kaybetti Devamını Oku

 • had no way of knowing: Anlamanın bir yolu yoktu, haberdar olamazdı, bilemezdi Devamını Oku

 • had no complaints: ŞŸIkayetleri olmadı, olumsuz eleşŸtiri yapmadı, itirazları yoktu, yakınmaları olmadı Devamını Oku

 • üstüne alınmak: 1) bir davranışın kendisine karşı olduğunu sanarak tedirgin olmak, alınmak: “Otomobilin dinmeyen yaygarasını üstüne alınmaya mahal yoktu.” -Ö. Seyfettin. 2) bir işi yapmaya söz vermek, ödev alınmak: “Her biri, ayrı bir defter sayfasının gözden geçirilmesini üstüne aldı.” -P. Safa. Devamını Oku

 • he had to say: Söylemek zorundaydı, söylemek zorunda kaldı, söylemekten başŸka bir şŸansı yoktu Devamını Oku

 • adsız: Adı olmayan, isimsiz. Tanınmayan, bilinmeyen Örnek: Babası silik, adsız bir berberken çocuk bütün akranlarını çekerek dükkânını canlandırdı. N. Cumalı Türklerde, ailesinden ayrıldığı için artık onun adını taşımak, onun adı ile anılmak hakkını yitirmiş Devamını Oku

 • half measure is no measure: Yarım yamalak işŸ yapmaya değŸmez, bir şŸeyi tamamlama niyetinde değŸilse onu yapmaya değŸmez Devamını Oku

 • çalgılı çağanaklı: Eğlenceli, şarkılı, çalgılı, gürültülü patırtılı, neşeli Örnek: Bunların çalgılı çağanaklı davetlere benzeyen bir tarafları yoktu. R. N. Güntekin Devamını Oku

 • öpmeye niyeti olmayan yanağın nerede diye sorar: Bir işi yapmaya niyeti olmayan, istek duymayan kişi, bunu davranışlarıyla belli eder. Devamını Oku

 • halid bin sinan: Beni Abes kabilesinin Bin-Bagis’ten ehl-i tevhid bir zat olup; Hz. Peygamber Efendimiz, bu zat hakkında: “O bir nebi idi, fakat onun kavmi onu zayi etti” buyurmuşlardır. Kendisi Peygamberimizin zamanına yetişememiş ise de kızı Nezd, Hz. Peygamberimize geldiğinde, o sırada Peygamberimizin $ ayetini okuduğunu işitince: “Bunu, babam da okurdu” demiş olduğu rivayet edilir. Devamını Oku

 • he will come to no good.: Onun sonu iyi olmaz. Devamını Oku

 • he had more guts than brains: Cesareti boldu fakat aklı yoktu, çok cesurdu ancak çok akıllı değŸildi Devamını Oku

 • according to his capability: Onun kabiliyetine göre, onun potansiyeline göre, onun yeteneğŸine uygun olarak Devamını Oku

 • had some business to attend to: Yapacak bazı işŸleri vardı, halledecek bazı işŸleri vardı Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar