sical sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sical kelimesinin manası:

 1. Münavebe. Arab ata sözlerinde: "Harp sicaldir" denir. Yani: Bazan galibiyet ve bazan mağlubiyet ile devam eder.

sical ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • intrinsic sical: Aslında olan, esasi, yaradılıştan, hakiki Devamını Oku

 • intrinsic sical: Aslında olan, esasi, yaradılıştan, hakiki Devamını Oku

 • nifas: Yeni doğurmuş kadının hali. Loğusalık. Böyle bir kadına “Nüfesa” da denir. Hanefi Mezhebine göre bu hal kırk gün devam eder. Devamını Oku

 • tarafsız açınık: Söylenişi kesin olmayıp bazan şu ve bazan bu şekilde okunan açınık. Kesin söylenişli olanlara ÖZ AÇINIK ( Voylelle franche ) denir. Devamını Oku

 • yönetik: Bir cümle içinde bulunan bir kelimenin ve özel-likle bir fiilin, bir Önlecin veya bir artlacın yönettiği ( Régir ), yani bir hal değişikliğine uğrattığı başka kelime: Eve gelmek, Evden gelmek, Eve karşı, Evle beraber sözlerinde türlü isim hallerinde görülen ev kelimesine Yö-NETIK veya YÖNETİLEN KELİME ( Mot ré-gi ), gelmek, karşı ve beraber kelimelerine ise Devamını Oku

 • alatarikil münavebe: Nöbetleşe, münavebe yoluyla. (Osmanlıca’da yazılışı: alâ-tarik-il münavebe) Devamını Oku

 • bekai nev: Nev’in devamı. Mesela: İnsan nev’inin, yani insanların devam edip bitmemesi, çocukların doğması ile olduğu gibi. (Osmanlıca’da yazılışı: beka-i nev’) Devamını Oku

 • belh: Bazan, siva (gayri) manasını ifade eder. Devamını Oku

 • leyte: “Keşke olsa idi. Ne olaydı” mealinde olan huruf-u müşebbeh bir fiildir. İsimlerini nasbeder, (yani, üstün okutur), haberini ref’eder (yani ötre okutur). (Bak: İnne) Filipin adalarından birisi Devamını Oku

 • yalancı gebelik: Tüm gebelik belirtilerinin olmasına rağmen, uterus boştur. Bu duruma yalancı gebelik denir. Daha çok psikolojik menşelidir. Gebe olmayan köpeklerde kızgınlıktan sonra prolaktin hormonuna bağlı olarak gelişen, normal diöstrüs dönemi veya Devamını Oku

 • hock: At gibi hayvanların içdizi; topal etmek Ren şarabı, beyaz Alman şarabı. Devamını Oku

 • harfi mezid: Arabçada masdar olan kelimeye harf ilavesi ile başka masdar yapılır. Bu ilave edilen harflere “Harf-i mezid” denir. Mesela: kelimesinde harf-i asli üçtür. $ (mükatebe) dendiği zaman, “Müfaale masdarı şekline göre, mim ve elif harfleri, harf-i meziddendir” denir. (Osmanlıca’da yazılışı: harf-i mezid) Devamını Oku

 • geh: Kelimenin sonuna eklenerek yer veya zaman ifade eder. (Osmanlıca’da yazılışı: geh (gâh)) Ara sıra. Bazan. (Osmanlıca’da yazılışı: geh(î)) Devamını Oku

 • izafeti maktu: Kesik tamlama. Terkib-i izafet-i maktu’da denir. Esre’yi kaldırmağa da fekk-i izafet denir. Yani izafetin kaldırılması demektir. Mesela: Came-hab $ : Yatak. Came-i hab $ : Uyku elbisesi. Ser-rişte $ : İp ucu, vesile, tutamak. Ser-i rişte $ : İpin ucu. (Osmanlıca’da yazılışı: izafet-i maktu’) Devamını Oku

 • peşrevi: Âşık öykülerinde, bazan mani biçiminde, bazan Köroğlu türküleri olarak kesimler arasına yerleştirilen parçalara verilen, ad. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar