sıçramalı gelişme sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sıçramalı gelişme kelimesinin manası:

 1. Bir yerleşmenin nüfusunun ve yapılarının, o yerleşim yerinde, boş toprak bırakılmaksızın değil de, yapı kümeleri arasında uzunca aralıklar bırakarak yerleşmesi.

sıçramalı gelişme ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sık: Benzerleri veya parçaları arasında çok az aralık bulunan, seyrek karşıtı. Çok bulunan, çok rastlanan. Devamını Oku

 • tercüme sırasında yerleşme: Zara bağlı polizomlarda, proteinin sentezlenmesi sırasında endoplâzmik retikuluma yerleşmesi. Devamını Oku

 • toplumsal gelişme: Toplumun bütün olarak değişmesi ve gelişmesi. 1-Toplumsal davranım, duygular, tutumlar, değerler vb. bakımından bireyin yaşam boyunca gösterdiği sürekli ve olumlu değişmelerin tümü. 2- Bir toplumun, o toplumu oluşturan kişilere kıvanç Devamını Oku

 • bağlantısız küme: Bir ilingesel uzayda (…) koşullarım, gerçekleyen X,Y boş olmayan açık kümeleri var olacak biçimde A altkümesi. Devamını Oku

 • özaltküme: Bir kümenin kendisiyle özdeş olmayan alt kümesi. || Örn. {1,2} kümesi, {1,2, 3} kümesininözaltkümesidir. Devamını Oku

 • sınırlı küme: Bir ölçeyli uzayın çapı sonlu olan altkümesi. Bir düzgeli uzayda eküs (…)koşulunu sağlayan A altkümesi. Devamını Oku

 • asılı sıçramalı ilerleme: Asılmada, çift kolla hız alarak yer değiştirme. Devamını Oku

 • tercüme sonrası yerleşme: Serbest ribozomlarda, proteinin sentezlenmesinden sonra uygun sinyallerle uygun organele yerleşmesi. Devamını Oku

 • sızma: Kapı, pencere aralıklarından oda havasının değişmesi. Sızdırılmış. Devamını Oku

 • sürekli geliştirme yöntemi: İşi geliştirmek için belirli aralıklarla yapılan uzun süreli çalışmalar veya raslantısal olaylar yerine sürekli, düzenli ve küçük adımlarla ilerlemeyi öngören, zaman ve maliyet yönetimiyle gereksiz harcama ve zaman kayıplarını ortadan kaldırmayı amaçlayan toplam kalite yönetimi araçlarından biri. Devamını Oku

 • söyleşme bileştirici: Düzlükte ya da dışarıda çevirimlerde söyleşmeleri en iyi biçimde saptamaktan ve bileştirmekten sorumlu kimse. Devamını Oku

 • yol boyu gelişim: Kentlerarası ana yollar üzerinde, bu yollar boyunca insan topluluklarının ve işyerlerinin gelişigüzel bir biçimde yerleşmesi. Devamını Oku

 • denkleşme akıntısı: İki deniz teknesi ya da bir boğazla birleşen iki deniz arasında görülen, beslenme, iklim ve yoğunluk ayrılıklarından doğan ve çok kez biri yüzeyden, öteki dipten karşılıklı akıntılara verilen ad. Devamını Oku

 • enaz gelişmiş ülkeler: Gelişmiş ve az gelişmiş ülkeler sınıflandırmasının dışında kalan, kişi başına düşen gelirin çok düşük ve büyümenin önünde engellerin olduğu, insan kaynaklarının gelişme düzeyinin çok düşük ve/veya çok ciddi yapısal zayıflıkların bulunduğu ülkeler. Devamını Oku

 • ön sözleşme: Gelecekteki bir sözleşmenin gerçekleştirilmesi amacıyla geçici olarak yapılan sözleşme, akit vaadi. Ön akid. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar