sigmate sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sigmate kelimesinin manası:

 1. Sigma şeklindeki.

sigmate ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • sigma: Bakteri RNA polimerazının bir alt birimi. Süngerlerde bulunan C şeklindeki ya da S şeklindeki iğneler. Devamını Oku

 • kromozom tipleri: (Yun. chroma: renk; soma: vücut) Kromozomların üzerindeki sentromerlerin yerine göre gruplandmlması. Sentromerin kromozomun tam ortasında bulunmasıyla kromozomu iki eşit kola ayırdığı V şeklindeki metasentrik kromozomlar, kolların eşit olmadığı L şeklindeki submetasentrik kromozomlar, sentromerin uca yakın bulunduğu İ şeklindeki akrosentrik kromozomlar, sentromerin en uçta yer aldığı I şeklindeki telosentrik kromozomlar olarak graplandırılırlar. Devamını Oku

 • sigma molecular orbital: Sigma molekül yörüngemsisi Devamını Oku

 • sigmoid valve: Sigma kapakçıkları Devamını Oku

 • normal dağılım: Düzgün, simetrik, çan şeklindeki dağılım. Ölçümle belirtilen değişkenlerin gösterdiği çan eğrisi şeklindeki dağılım. Devamını Oku

 • tabular: Masa şeklindeki, masa gibi düz Cetvel şeklindeki Devamını Oku

 • umbellar: (Botanik) umbel (şŸemsiye şŸeklindeki çiçeklenme) ile alakalı; umbel (şŸemsiye şŸeklindeki çiçeklenme) şŸeklinde Devamını Oku

 • f1: Mitokondrilerde krista üzerinde ATP sentezi yapan enzimin alt birimi, F0’a bağlı olup alfa, beta, gama, delta ve sigma olmak üzere beş polipeptit zincirinden yapılmıştır. [F1] [F1] İki farklı hat veya Devamını Oku

 • opioit almaçlar: Günümüze kadar MSS, otonom sinir sitemi, sindirim kanalının miyenterik pleksusu, kalp, böbrek, adrenal bez, vaza deferens, pankreas, yağ hücreleri ve lenfositlerde belirlenmiş olan, opioitler tarafından uyarılan, mü, kappa, sigma, delta ve epsilon olmak üzere 5 alt tipi belirlenmiş ve her birinin uyarılmasına bağlı olarak değişik biyolojik cevaplar oluşan almaçlar. Devamını Oku

 • scurve: Şeklindeki eğri. Devamını Oku

 • palmate mated: Aya şeklindeki Bot Devamını Oku

 • horseshoe bend: Şeklindeki viraj Devamını Oku

 • wye: Harfi, Y şeklindeki şey Devamını Oku

 • triangular: Üç köşeli, üçgen şeklindeki Üçgen şeklinde, üç köşeli Devamını Oku

 • pulvinate nated: Yastık şeklindeki. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar