sikon sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte sikon kelimesinin manası:

 1. Kalkerli süngerler (Calcarea) takımından, oskulum çevresinde uzun iğnelerden yapılmış bir yaka taşıyan bir sünger cinsi.
 2. Kalkerli süngerler (Calcaricea) takımından, oskulum çevresinde uzun iğnelerden yapılmış bir yaka taşıyan bir sünger cinsi.
 3. Bir sünger hücresi tipi.

sikon ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • süngerler: Vücutları içten dar ve uzun kanalcıklardan oluşan, dıştan bu kanalcıklara açılan deliklerle kaplı, çoğu kayalara tutunmuş olarak koloniler durumunda yaşayan hayvanlar takımı. Çok hücrelilerden (Metazoa), Parazoa bölümünden genel bir vücut Devamını Oku

 • venüs sepeti: Camlı süngerler (Triaxonida) takımından, vücudu 30-40 cm uzunluğunda ince bir tüpe benzeyen, Filipin adaları civarında yaşayan bir sünger türü. Camlı süngerler (Triaxonia) takımından, vücudu 40 cm uzunluğa kadar olabilen ve Devamını Oku

 • calcarea: Bk. kalkerli süngerler Kalkerli süngerler. Devamını Oku

 • kalkerlisüngerler: (Calcarea), (Lât. calcari=kalker), Çokgözeli hayvanlardan Parazoa bölümünün süngerler (Porifera) filumunun (bk.) bir takımı. İskeletleri CaCO3 dan yapılmış olan türleri içine alır. Sikon (Sycon) iyi bilinir. (bk.). Devamını Oku

 • skleroblast: (Yun. skleros: sert; blastos: tomurcuk) Spikülleri meydana getiren sünger hücresi. Spikülleri meydana getiren sünger hücresi. Devamını Oku

 • skleroblast: (Yun. skleros: sert; blastos: tomurcuk) Spikülleri meydana getiren sünger hücresi. Spikülleri meydana getiren sünger hücresi. Devamını Oku

 • lenfosit: Kanda, kemik iliğinde, lenfte bulunan, tek ve çok iri çekirdekli, küçük, renksiz bir kan hücresi. Genelde organizmanın yabancı proteinlere karşı korunmasında, doku ve organ nakillerinde doku uyşmazlığı ve ret olaylarında Devamını Oku

 • keratinlisüngerler: (Cornacuspongida), (Lât. cornu = boynuz, Lât. spongia=sünger), Çokgözeli hayvanlardan Parazoa bölümünün süngerler (Porifera) filumunun bir (bk.) takımı. İskeletleri ya silis iğneleri ve spongin tellerinden ya da sadece spongin tellerinden yapılmış olan türleri içine alır. Banyo süngeri (Euspongia officinalis) en iyi bilinen türüdür (bk.). Devamını Oku

 • trakeit: Nefes borusunun iltihaplanması. Ana soluk borusu yangısı Devamını Oku

 • akson: Sinir uyarmalarını sinir hücresinden ileriye uzatmaya yarayan, sinir hücrelerinin uzantılarından en belirli ve uzun olanı. Sinir hücrelerinin uzun uzantısı.sinaptik bağlantıların sağlantığı uzantılardır. Devamını Oku

 • muz: Bu bitkinin kendine özgü hoş kokulu, tatlı, besleyici, kalın kabuklu, uzun meyvesi. Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitki (Musa sapientum). Devamını Oku

 • lenfositler: Kanda ve lenfte bulunan, tek çekirdekli, küçük, renksiz, bağışıklık olaylarına giren bir kan hücresi tipi. Blenfositleri, Tlenfositleri ve bu grupta sayılan doğal öldürücü hücreler (NK) oarak gruplandırılırlar. Ayrıca plâzma zarlarındaki reseptörlere göre ve salgıladıkları sitokinlere göre de alt gruplara ayrılırlar. Lenf hücresi. Devamını Oku

 • sülün: Sülüngillerden, kuyruğu çok uzun, eti yenilen bir kuş (Phasianus colchicus). Tavuksular (Galliformes) takımının,sülüngüler (Phasianidae) familyasından, 80 cm kadar uzunlukta, Avrupa’dan Kafkasya’ya kadar olan bölgede yaşayan bir tür. Devamını Oku

 • nöron: Asıl hücre ile protoplazma uzantılarından ve bir silindir eksenden oluşmuş sinir hücresi. Bk. sinir hücresi Devamını Oku

 • planarya: Yassı solucanlar (Platyhelminthes) sınıfının, türbelarlar (Turbelaria) takımından, uzun vücutlu, 2-4 adet küçük gözleri bulunan bir ilkel solucan cinsi. Yassı solucanlar (Platyhelminthes) şubesinin, turbelarya (Turbelaria) takımından, uzun vücutlu, 2-4 adet küçük Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar