silajlarda süt asidi bakterilerinin oluşumu sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte silajlarda süt asidi bakterilerinin oluşumu kelimesinin manası:

 1. Yeşil yemlerin soldurularak ve parçalanarak oksijensiz ortam, uygun ısı, pH ve karbonhidratça zengin ortamla laktik asit bakterilerinin ortama h

silajlarda süt asidi bakterilerinin oluşumu ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • süt asidi mayalanması: Laktik asit bakterileri tarafından şekerlerin (laktoz, glikoz vb.) laktik asit veya laktik asit yanında karbon dioksit, etanol ve/ veya asetik asit oluşturmaları. Devamını Oku

 • süt asidi bakterileri: Gram pozitif, Sporolactobacillus inulinus dışında spor oluşturmayan, Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus ve Lactococcus cinsi, hayvan besleme açısından silajlarda pH’nın düşürülmesi için gerekli bakteriler. Bu bakterilerin ortak özelliği laktozdan laktik asit fermantasyonu sonucu laktik asit oluşturmalarıdır, laktik asit bakterileri. Devamını Oku

 • süt asidi: Laktik asit. Bk. laktik asit (II) Devamını Oku

 • akut işkembe asidozu: Geviş getiren hayvanlar tarafından kolay fermente olabilir, karbonhidratça zengin yemlerin aniden ve aşırı miktarlarda alınmasından sonra ortaya çıkan, işkembe içeriği pH’sının 6’nın altına düşmesiyle belirgin bir sindirim bozukluğu, laktik asidoz, akut rumen asidozu. Devamını Oku

 • silajlarda süt asidi tayini: Silaj kalitesini belirlemede kullanılan, silajda yüksekliğiyle silaj kalitesinin iyi olduğu hakkında bilgi veren ve laktat kiti kullanılarak yapılan analiz. Devamını Oku

 • mayalı koyulaştırılmış yağsız süt: Laktik asit bakterileriyle mayalanıp buharlaştırmak suretiyle koyulaştırılan ve en az % 27 toplam katı madde içeren yağı alınmış bir süt kalıntısı. Devamını Oku

 • ölüm sonrası gaz oluşumu: Ölümden sonra, kokuşma bakterilerinin etkisiyle organik maddelerin parçalanıp hidrojen sülfit, amonyak, metan, azot, hidrojen ve oksijen gibi gazların açığa çıkarak kadavranın doku, organ ve boşluklarında toplanması, postmortem gaz oluşumu. Devamını Oku

 • mayalı yağsız süt tozu: Laktik asit bakterileriyle mayalanıp kurutulan ve en çok % 8 suyu bulunan yağı alınmış süt kalıntısı. Devamını Oku

 • laktik antagonizm: Laktik asit bakterilerinin ürettiği bakteriyosin gibi maddelerin, gıdalarda patojen veya bozukluk yapan mikroorganizmaların gelişimini baskılama mekanizması. Devamını Oku

 • laktik asit fermantasyonu: Laktik asit bakterileri tarafından şekerlerin parçalanmasıyla laktik asit, karbondioksit, etanol ve/veya asetik asit oluşması. Devamını Oku

 • yonca silajı: Baklagiller familyasından olan yoncanın proteince zengin olması nedeniyle silajının zor yapılması ve bu nedenle uygun fermantasyon için melas, tahıl kırmaları, tuz, peynir suyu, laktik asit bakteri kültürleri katılması tavsiye edilen ve silaj yapımında geleneksel silaj yapım kuralları uygulanan silaj. Devamını Oku

 • anaerobik: Oksijensiz yerde yaşayabilen, yetişebilen. Oksijensiz Devamını Oku

 • sirke asidi: Bk. etanoik asit (II) Basit yapılı, CH3-COOH formülüyle gösterilen bir organik asit, etanoik asit, asetik asit. İşkembe içeriğinde ve silajda da bulunur. Devamını Oku

 • asetat silajları: Uygun olmayan koşullarda yapılan, asetik asit üreten bakterilerin fermantasyonda etkin rol oynaması sonucu yüksek düzeyde asetik asit ve düşük düzeyde laktik asit oluşan, amino asitlerin deaminasyonu sonucu amonyak düzeyinin arttığı, hayvanlar tarafından az tüketilen silajlar. Devamını Oku

 • hücre örtüsü: Ökaryot hücrelerin yüzeyinde zar proteini ya da lipitlerine bağlı karbonhidrat bakımından zengin, seçici, koruyucu, tanıyıcı bölge. Glikokaliks. Hücre zarlarının dış yüzeyinde zar proteini ve lipitlerine bağlı, PAS boyamasıyla ışık mikroskobunda Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar