silajlarda süt asidi tayini sözlük anlamı nedir?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

Sözlükte silajlarda süt asidi tayini kelimesinin manası:

 1. Silaj kalitesini belirlemede kullanılan, silajda yüksekliğiyle silaj kalitesinin iyi olduğu hakkında bilgi veren ve laktat kiti kullanılarak yapılan analiz.

silajlarda süt asidi tayini ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

 • silajlarda süt asidi bakterilerinin oluşumu: Yeşil yemlerin soldurularak ve parçalanarak oksijensiz ortam, uygun ısı, pH ve karbonhidratça zengin ortamla laktik asit bakterilerinin ortama h Devamını Oku

 • peroksit tayini: Asidik bir çözeltide potasyum iyodürden ayrılan iyodun belirlenmesi ilkesine dayanan, yağın bozulması hakkında bilgi veren bir analiz. Devamını Oku

 • bütirik asit tayini: Bir organik asit olan tereyağı asidinin silajlardaki veya diğer örneklerdeki miktarını belirlemede kullanılan bir analiz, tereyağı asidi tayini. Devamını Oku

 • asetik asit tayini: Yem örneğinin kloroform ve alkali bir çözeltiyle özütleme sonuncunda elde edilen özütün çözücüsü uçurulduktan sonra 307 nanometrede absorbansının ölçülmesi ilkesine dayanan, asetik asidin silajlardaki miktarını belirlemede kullanılan bir analiz. Devamını Oku

 • süt asidi: Laktik asit. Bk. laktik asit (II) Devamını Oku

 • nötral deterjan lif tayini: Yem örneğinde dekalin, sodyum sülfit ve nötral deterjan fiber çözeltisi kullanılarak yapılan, yemlerin sindirilebilirliği ve net enerji değerini belirlemede kullanılan hücre duvarı elemanları tayini, nötral deterjan fiber tayini. Devamını Oku

 • tereyağı asidi tayini: Bütirik asit tayini. Devamını Oku

 • süt asidi bakterileri: Gram pozitif, Sporolactobacillus inulinus dışında spor oluşturmayan, Lactobacillus, Leuconostoc, Pediococcus, Streptococcus ve Lactococcus cinsi, hayvan besleme açısından silajlarda pH’nın düşürülmesi için gerekli bakteriler. Bu bakterilerin ortak özelliği laktozdan laktik asit fermantasyonu sonucu laktik asit oluşturmalarıdır, laktik asit bakterileri. Devamını Oku

 • süt asidi mayalanması: Laktik asit bakterileri tarafından şekerlerin (laktoz, glikoz vb.) laktik asit veya laktik asit yanında karbon dioksit, etanol ve/ veya asetik asit oluşturmaları. Devamını Oku

 • gosipol tayini: İsopropanol-Hekzan veya dimethylformamid kullanılarak yemdeki gosipol miktarının tespit edilmesi. Devamını Oku

 • sirke asidi: Bk. etanoik asit (II) Basit yapılı, CH3-COOH formülüyle gösterilen bir organik asit, etanoik asit, asetik asit. İşkembe içeriğinde ve silajda da bulunur. Devamını Oku

 • sığınma tüpleri: Balıkların sığınma içgüdüsünden yararlanarak içi boş bambu veya ağaç kütüklerinin bir iple bağlanıp zemine yatırılarak balık avcılığında kullanılan yapılar. Devamını Oku

 • yaşamöyküsü: Bir kişinin soyu, doğumu, yetişmesi hakkında toplu bilgi veren yazı, tercümeihal, biyografi. Bir kişininyaşamöyküsü. Devamını Oku

 • süt tozu: Sütün özel yöntemlerle kurutularak toz durumuna getirilmiş biçimi. Çeşitli teknikler kullanılarak çiğ sütlerin suyunun uçurulmasıyla elde edilen toz durumundaki süt ürünü. Tam yağlı sütün kurutulmasıyla elde edilir ve % 26 Devamını Oku

 • açtırma kutuyu, söyletme kötüyü: Kendin hakkındaki kötü düşüncelerimi veya bildiklerimi bana söyletme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar